Uutislistaukseen

Kirkollisvero nousee, seurakuntajako uuteen valmisteluun

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto palautti kirkkoneuvoston esityksen seurakuntajaosta uuteen valmisteluun torstain 26. lokakuuta kokouksessaan.

Seurakuntajako on uudelleen esillä seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 7. joulukuuta. Palautuksesta äänestettiin äänten 23-23 mennessä tasan ja valtuuston piikkiöläisen puheenjohtajan Harri Lukanderin äänen ratkaistessa.

Kirkkovaltuusto päätti samalla, että ensi vuodesta 2018 alkaen kirkollisvero nousee Turussa ja Kaarinassa nykyisestä yhdestä prosentista 1,25:een.

Palautusesityksen teki Tuomiokirkkoseurakunnan valtuutettu Harri Raitis. Hänen mukaansa yhteisen kirkkoneuvoston esityksessä kirkkovaltuustolle oli puutteita. Raitis näki puutteena muun muassa sen, että Paattisten seurakunnan viime tammikuussa jättämästä tarkennetusta aloitteesta päätettäessä olisi pitänyt olla käytettävissä niiden seurakuntien lausunnot, joita Paattisten esitys koskee. Paattisten aloitteessa mainitaan Katariinan-, Henrikin- ja Martinseurakuntiin liittyviä alueita. Kirkkoneuvoston lausunnon pohjaksi olisi pitänyt pyytää näiden seurakuntien lausunnot.

Yhteisen kirkkoneuvoston lausuntoesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle 12.10. kokouksessa hyväksyttiin äänestyspäätöksellä 5–5 puheenjohtajan eli tuomiorovasti Heimo Rinteen äänen ratkaistessa. Ruotsalaisen seurakunnan edustaja Siv Sandberg äänesti tuolloin tyhjää.

Harri Raittiin puheenvuorossa tuli esille epäily menettelyvirheestä tuossa kirkkoneuvoston äänestyspäätöksessä. Puheenjohtajan osallistumisesta päätöksen tekoon on Raittiin mukaan jätetty tuomiokapitulille kantelu, jossa katsotaan, että tuomiorovasti Rinne olisi ollut esteellinen asiassa. Tuomiorovasti itse toi kirkkovaltuustossa esille, että hän on järjestelmällisesti jäävännyt itsensä tuomiokapitulin jäsenenä kapitulin kokouksissa, joissa on käsitelty seurakuntajakoa.

Seurakuntajakoa koskevasta esityksestä käytettiin puolesta ja vastaan viitisentoista puheenvuoroa ja äänestys järjestettiin, kun muutama valtuutettu oli jo ehtinyt lähteä kokouksen venyessä.

Kirkollisvero nousee Tampereen tasolle

Kirkollisveroprosentista päätettiin samassa kirkkovaltuuston kokouksessa. Äänestyksen jälkeen kirkollisvero päätettiin nostaa yhdestä prosentista 1,25:een, kuten kirkkoneuvosto oli esittänyt.

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö toi esille, että ilman korotusta ensi vuoden alijäämäksi olisi muodostunut 4,3 miljoonaa euroa. Tällöin seurakuntien ensi vuoden määrärahoja olisi jouduttu karsimaan ja toimintoja supistamaan. Pitkällä aikavälillä seurakuntatalouden tulee olla tasapainossa.

Hän esitti myös laskelmia, joiden mukaan esimerkiksi 1700 euron eläkettä saava henkilö maksaa korotuksen jälkeen 41 euroa enemmän kirkollisveroa kuin tähän saakka ja 5000 euron bruttokuukausituloilla korotus merkitsee vuodessa 127 euroa lisää.

Äänestyksessä korotusta kannatti 33 kirkkovaltuutettua, vastusti 12 ja tyhjää äänesti neljä valtuutettua, kun äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Tampereen seurakuntayhtymässä kirkollisveroa on maksettu jo yli 40 vuotta 1,25 prosentin mukaisesti. Sama prosentti on voimassa useissa Turun naapuriseurakunnissa.

Torstai-iltana 26. lokakuuta kokoontui myös yhteinen kirkkoneuvosto, joka päätti viedä kirkkovaltuuston päätettäväksi esityksen Pallivahan seurakuntakeskuksen tonttiin liittyvän arkkitehtikilpailun järjestämisestä. Samalla esitetään myös, että kirkkovaltuusto hyväksyisi osallistumisen Turun kaupungin Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitteluun.

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan alueellisen keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Hanna Lehdon.

(Seurakuntayhtymän viestintä 26.10.2017 / PH)

26.10.2017 23.19