Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymälle viides Kirkon ympäristödiplomi

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on saanut viidennen Kirkon ympäristödiplominsa. Uusi Kirkon ympäristödiplomi on voimassa vuoden 2028 loppuun saakka.

Olemme kestävä kirkko -teksti ja hiilineutraali kirkon, ympäristödiplomin ja ilmastojoukkueen logot kuusenk...

Ympäristödiplomin on myöntänyt Suomen ev.lut.kirkon kirkkohallitus. 

Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntien toimintaan sovitettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja samalla todistus laadukkaasta ympäristöasioiden hoitamisesta.

Tärkeimpänä ympäristödiplomin ulkoisessa auditoinnissa huomioitiin seurakuntayhtymän strategiaan kirjattu tavoite olla Turun kaupungin tapaan hiilineutraali vuonna 2029. Tavoitteen tueksi seurakuntayhtymä on liittynyt mukaan Turun ilmastojoukkueeseen ja allekirjoittanut Turun ilmastokaupunkisopimuksen sitoumuksen.

Auditoinnin lausunnossa nostettiin esiin positiivisina huomioina myös vihreät energiamuodot ja useat energiatehokkuustoimenpiteet, tavoite luopua vähiten käytetyistä kiinteistöistä ja vastuullisen sijoittamisen edistäminen, ekologiset ratkaisut hautausmailla ja monimuotoisuutta edistävät kaupunkiniityt sekä kestävä kehitys diakoniatyössä, pyhiinvaellustoiminnan tukeminen ja ympäristöviestintä. Kiitosta seurakuntayhtymä sai myös ympäristöyhteistyöstä yhteisöjen ja seurakuntalaisten kuten vaikuttajaryhmä Ymppäkerhon kanssa.

Ympäristödiplomi edellyttää seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteuttamista. Monipuoliseen ympäristöohjelmaan vuosille 2023-2027 sisältyy toimenpidesuunnitelman laatiminen hiilineutraaliuden tavoittamiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymässä ympäristöohjelmassa tavoitteiksi on asetettu myös muun muassa paremmat mahdollisuudet ilmastoystävälliseen työmatkaliikkumiseen sekä useita toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi, ympäristökuormituksen vähentämiseksi viheralueiden hoidossa ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kirkon ympäristödiplomin käsikirja on verkossa evl.fi/ymparistodiplomiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tiivistelmä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöohjelmasta löytyy verkosta turunseurakunnat.fi/ymparisto
 

(Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 30.1.2024 MV)

30.1.2024 13.14