Uutislistaukseen

Kirkolliskokoukseen valitaan edustajat ja hiippakuntavaltuustoon jäsenet tiistaina

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit pidetään tiistaina 13.2.2024. Uusi nelivuotinen toimintakausi alkaa toukokuun alussa. Vaalien tulokset selviävät keskiviikkona 14.2. iltapäivällä. 

Turun tuomiokirkko talvella, puut huurteessa.

Arkkihiippakunnan seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen luottamushenkilöt ja papit pääsevät äänestämään 13. helmikuuta.

Arkkihiippakunnasta 12 kirkolliskokousedustajaa...

Turun arkkihiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen 12 edustajaa, joista neljä on pappeja ja kahdeksan maallikoita. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Ehdokkaisiin voi tutustua ehdokasgalleriassa.
Maallikkoedustajien tai -jäsenten osalta vuoden 2022 seurakuntavaaleissa valitut seurakuntien luottamushenkilöt ovat äänioikeutettuja. Taas pappisedustajia tai -jäseniä valittaessa äänioikeus on hiippakunnan papeilla. 

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä. Hiippakuntavaltuusto puolestaan tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle. 

Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen hiippakunnittain. Samoin toimitaan myös hiippakuntavaltuustojen pappis- ja maallikkojäsenien vaaleissa. Arkkihiippakuntaan kuuluu 46 seurakuntaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. 

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston uusi toimikausi alkaa 1.5.2024 ja päättyy 30.4.2028. 

Pappis- ja maallikkojäsenet sekä pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

... ja 21 hiippakuntavaltuutettua

Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. 

Kirkolliskokoukseen valitaan valtakunnallisesti hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat on jaettu hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa.
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsentenvaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. 
Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa äänestää varajäsen. Kirkolliskokouksen pappisedustajien ja hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. 

Vaalikokoukset ja vaalitulos 

Maallikot äänestävät seurakuntien järjestämissä vaalikokouksissa. Kukin seurakunta on tiedottanut omia luottamushenkilöitään äänestämispaikasta ja -ajasta erikseen kirjeitse. Vaalin tulos selviää keskiviikkona 14.2. iltapäivällä. Ääntenlasku alkaa tuomiokapitulissa kello 11. Lue lisää vaaleista kirkon vaalisivustolta, muun muassa tästä.


(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 9.2.2024) 

9.2.2024 15.52