Hyppää sisältöön

Hankkeen arvot 

Toimiessasi vapaaehtoisena Suunta-hankkeessa sitoudut edustamaan hankkeen arvoja. Hankkeen arvot pohjautuvat kristinuskoon.

Myötätunto 

Myötätunto on yksi lähimmäisenrakkauden keskeisin muoto. Myötätunto ei ole vain tunne, se on myös tarve auttaa toinen toisiamme.
Meidän ei tarvitse hyväksyä toisen tekoja tai ajatuksia, ymmärtääksemme hänen tunteitansa. Meidän ei aina tarvitse edes ymmärtää toisen tunteita voidaksemme kuunnella ja auttaa toista.

Tasavertaisuus

Olemme kaikki tasavertaisia ikään, sukupuoleen, asemaan tai taustaan katsomatta. Vapaaehtoisten osaaminen ja vahvuudet ovat yhtä oleellisia ja arvostettuja kuin työntekijöiden. Vapaaehtoisen ja keskusteluparin näkökulmat ja mielipiteet ovat keskenään yhtä tärkeitä, riippumatta erilaisista elämänkokemuksista.

Vapaus

Koska olemme kaikki tasavertaisia, ei toinen ihminen, auktoriteetti, yhteisö, yhteiskunta tai normit voi viedä yksilön vapautta kokea, tuntea ja tulkita elämää. Suunta-hankkeeseen osallistuvat työntekijät, vapaaehtoiset ja keskusteluparit kunnioittavat toinen toistensa vapautta.

”Ihmiseltä ei voida ottaa pois viimeistä inhimillistä vapautta – vapautta valita oma suhtautumisensa mihin tahansa annettuun tilanteeseen, vapautta valita oma tiensä.”  -Viktor Frankl

Henkinen pohdinta

Kohdatessamme mullistavia tunteita tai kokemuksia, kuten rakkaus, yksinäisyys, intuitio tai suru, olemme kaikkia samojen mysteerien äärellä. Jokainen meistä myös pohtii joskus elämän merkitystä tai kuolemaa.

Jokainen tasapainottelee vaikeiden ja vähemmän vaikeiden aikojen välillä. Tavoitellessaan mielekästä elämää, ihminen etsii ja luo merkityksiä.

Suunta-hankkeessa on tilaa edellä kuvatulle henkiselle pohdinnalle psyykkiseen hyvinvointiin, omaan elämänfilosofiaan ja elämän suuriin mysteereihin liittyen. Joillekin tämä voi tarkoittaa hengellistä pohdintaa oman uskonnon kontekstissa, toinen voi miettiä samantyyppisiä aiheita eri termein ja ilman uskonnollista viitekehystä.

 

// ]]>