Hyppää sisältöön

Mielen hyvinvointi

Mitä on mielen hyvinvointi?

Termillä mielen hyvinvointi viittaamme Suunta-hankkeessa ennen kaikkea yksilön henkilökohtaiseen kokemukseen oman olemassaolon mielekkyydestä.

Mielekkyyden kokemuksen saavuttamisen ja ylläpidon kannalta tärkeitä asioita ovat mm.

 • tunnetaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • selviytymistaidot
 • sisäinen puhe
 • sisäisen ja ulkoisen todellisuuden suhteen ymmärtäminen
 • elämänfilosofia ja usko

Ihmisellä on vapaus itse vaikuttaa edellä mainittuihin hyvinvoinnin aspekteihin. Mielen hyvinvointi merkitsee jokaiselle hieman eri asioita, mutta usein voidaan nähdä siihen liittyvän mielen lisäksi erottamattomasti myös yksilön:

 • sosiaalinen ympäristö
 • fyysinen ympäristö
 • yhteiskunta 
 • elämäntapa

Tämän lisäksi ihmiset, jotka kokevat elämään kuuluvan mielen ja kehon lisäksi myös jonkin abstraktimman todellisuuden, voivat sisällyttää holistisesti hyvinvointiin myös:

 •  sielun tai hengen, henkisyyden tai hengellisyyden

Mielekkyyden kokeminen on kokonaisvaltaisempaa kuin jokin tietty tunnetila. Se ei ole riippuvaista jatkuvasta onnellisuuden tai positiivisuuden kokemisesta, vaikka nekin ovat tärkeä osa hyvinvointia. Mielekkyyden kokeminen tässä kontekstissa merkitsee myös enemmän kuin vain elämänfilosofista ajatusta elämän merkityksellisyydestä. Moni kuvailee, että siihen liittyy tietynlainen kokemus sisäisestä harmoniasta, pystyvyysuskosta ja toimijuudesta.

 

Mielenterveys vs. mielen hyvinvointi

Puhumme mielen hyvinvoinnista, mielenterveyden sijaan, erottaaksemme hankkeen piirissä tapahtuvan mielen hyvinvointia tukevan vapaaehtoistoiminnan koulutettujen mielenterveysammattilaisten tarjoamasta avusta. Maailman terveysjärjestö WHO (2013) määrittelee mielenterveyden seuraavasti:

”Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.”

Mielen hyvinvointi ja mielenterveys ovat väistämättä toisiinsa sidoksissa: kun ihmisen mieli voi hyvin, pienenee hänen riskinsä mielenterveydellisiin ongelmiin ja mielen sairauksiin. Puuttumalla mielemme hyvinvointiin ajoissa, voimme ennaltaehkäistä tarvetta mielenterveydelliselle ammattiavulle. 

// ]]>