Hyppää sisältöön

Ratkaisukeskeisyys 

Minkälaista on ratkaisukeskeinen ajattelu ja työskentely?

Ratkaisukeskeisyys on voimavarakeskeinen ja tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa. Siinä keskitytään muuttamaan näkökulmaa niin, että ongelmien sijaan aletaan näkemään mahdollisuuksia.

Ratkaisukeskeisyyden filosofisissa juurissa ja ytimessä korostuu yksilön vapaus luoda itse omat merkityksensä asioille, luottaa sisäiseen ääneensä ja ymmärtää ongelmien ja mysteerien ero.

Ratkaisukeskeisyys ei ole pakonomaista ratkaisujen etsimistä tai väkinäistä positiivisuutta. Se on tietoisuutta sanavalintojen, sisäisen puheen ja vuorovaikutuksen uskomattomasta vaikutuksesta siihen minkälainen kokemus elämästä muodostuu juuri sinulle.

 

Vapaaehtoisen ohjatessa keskustelua mielen hyvinvoinnista ratkaisukeskeisyys näkyy:

  1. Kysymysten asettelussa ja sanavalinnoissa
  2. Positiivisessa palautteessa
  3. Edistyksen huomaamisessa
  4. Luovien metodien käyttämisessä (esim. tarinat, metaforat, valokuvat)

// ]]>