Hyppää sisältöön

Mänskligt bemötande

När man ställs inför utmaningar och grubblar över livsfrågor hjälper det att ha någon att prata med. Församlingens medarbetare finns här för dig.

Vi finns här för dig

  • I förtroende. Alla kyrkans anställda är bundna av tystnadsplikt och vi gör inga anteckningar om samtalen.
  • På dina villkor. Samtalen sker mellan fyra ögon och behandlar endast sådant som du vill tala om. Om andliga saker talar vi bara ifall du önskar det. 
  • Genom att lyssna, värdesätta och stötta
  • Professionellt. Du blir mottagen av präster och diakoniarbetare som arbetar i våra församlingar. De har kompetens i både mänskliga och andliga frågor.

Malena Björkgren

kaplan
Åbo svenska församling

Malena Björkgren, präst, Åbo svenska församling. Jag har varit präst sedan 2011. Jag tycker om möta människor i livets olika skiften. Människors lika värde är utgångspunkten. Under de senaste åren har jag jobbat mycket med asylsökande och nyfinländare. Jag är gift och har två barn i skolåldern.

Maria Björkgren-Vikström

församlingspastor
Åbo svenska församling

Jag är en av prästerna i församlingen som jobbar med vuxenarbete. Jag samtalar gärna om alla slags frågor om livet och tron. Har nästan i 30 år jobbat som ämneslärare i religion och psykologi innan jag blev präst.

Mia Bäck

kyrkoherde
Åbo svenska församling

Mia Bäck, präst, arbetshandledare och kyrkoherde, Åbo svenska församling. Gift med Anna, mamma till tre barn (3, 12, 16 år). Tycker om att dela liv och att samtala om det som är viktigt på riktigt. Tror att delad börda väger hälften mindre och att delad glädje är dubbel glädje!


Carita Eklund

ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
Åbo svenska församling

Diakonissa med lång arbetserfarenhet från församlingsarbete i olika församlingar samt barnskyddet. Jag har förutom min diakoniutbildning också en utbildning i lösningsinriktad kortterapi. Jag funderar gärna tillsammans med dig på hur du kan komma vidare i livet då du är mitt uppe i en livskris eller vill dela dina tankar om livets glädjeämnen eller avigsidor.


Sonja Knuts-Söderlund

diakon
Åbo svenska församling

Sofia Liljeström

församlingspastor
Åbo svenska församling

Agneta Markkula

diakon
Åbo svenska församling

Jag är ny inom diakoniarbetet men har tidigare jobbat med människor i alla olika åldrar inom social- och hälsovårdssektorn och har därför lång erfarenhet av olika prövningar som kan uppstå i livet. Som mamma till två barn känner jag också väl till vilka utmaningar föräldraskapet kan föra med sig.


Maria Wikstedt

församlingspastor
Åbo svenska församling
// ]]>