Det medeltida Åbo i Domkyrkan 28.6 – 1.7.2018

Åbo domkyrka invigdes år 1300 och har en genuint medeltida stämning. De mäktiga valven, dunklet och det fascinerande ljudlandskapet med sin välklang har djupa rötter i historien. Det har också den månghundraåriga traditionen av mässor och tideböner. Föremålen i den lilla relikutställningen i Domkyrkomuseet är också de från Domkyrkans katolska medeltid, och rentav från medeltidens början.

Det medeltida Åbo i Domkyrkan ingår som en del av stadsevenemanget Det medeltida Åbo - 28.6–1.7.2018. Evenemanget ordnas av föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, museet Aboa Vetus & Ars Nova, Åbo museicentral och Rohan Tallit.

Domkyrkan och Domkyrkomuseet är öppna varje dag kl. 9-18 (begränsat tillträde under gudstjänster, konserter och förrättningar). Domcafé to-fre kl. 11-20 och lö-sö kl. 11- 18.

Det medeltida Åbo tar dig in i livet år 1400.

 

En liten relikutställning i Domkyrkomuseet 28.6–5.11. På utställningen i Domkyrkomuseet på Domkyrkans södra läktare visas en relik av S:ta Gertrud och stenar från Getsemane. Inträde till Domkyrkomuseet 2/1 €. Museikort accepteras.

Keltiskt harpspel i katedralen. Hilda Kunnola, keltisk harpa, Borgmästarkoret to, fre, lö kl. 12.30.

Kungsvägens musiker & Dominique Visse: Su la cetra amorosa lö kl. 19. Dominique Visse är en av de mest kända och personliga kontratenorerna i världen. Han har också varit medlem av den legendariska katedralkören Maîtrise de Notre-Dame de Paris. Visse besöker nu Finland för första gången. Utöver solisten Dominique Visse hörs även instrumentalverk vid konserten. Kungsvägens musiker spelar på tidstrogna instrument, s.k. periodinstrument, under ledning av konsertmästaren Anthony Marini. Förköp av biljetter (20/15 euro) från Ticketmaster/Lippupalvelu och infodisken i Åbo domkyrka.

Högmässa i medeltidsanda i Åbo domkyrka, söndag 1.7 kl. 12. Mässan hålls av Åbo svenska församling. Pär Lidén medverkar som liturg och Tuuli Lempa som kantor. Uli Kontu-Korhonen sjunger och spelar medeltida instrument organetto, dulcimer och sinfonia.

Lär känna Domkyrkan på egen hand. Med hjälp av en smarttelefon kan man bekanta sig med Åbo domkyrka och de gamla gravvalven under golvet.

Sanan seppä är en applikation för förstärkt verklighet, där besökaren förflyttas till 1500- och 1600-talen. Språket är finska men man kan välja svensk text. Ladda ner applikationen från en appbutik till din pekplatta eller låna en apparat i Domkyrkans information.

Programmet i sin helhet på finska