Seurakuntaneuvosto

Jokaisella Turun ja Kaarinan kymmenellä seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto. Seurakuntaneuvosto suunnittelee, kehittää ja ohjaa seurakunnan toimintaa sekä päättää seurakunnan varojen käytöstä.

Seurakunnat huolehtivat muun muassa kastamisesta, vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta. Ne kantavat vastuun alueensa diakoniasta, jumalanpalvelusten järjestämisestä, nuorisotyöstä, opetuksesta, sielunhoidosta, musiikkikasvatuksesta ja monesta muusta. Seurakuntaneuvosto valitsee myös seurakuntaan palkattavat työntekijät.