Oman valitsijayhdistyksen perustaminen

Jos et löydä seurakunnastasi itsellesi sopivaa ehdokaslistaa, voit perustaa oman listan keräämällä vähintään kymmenen oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi.

Toimi näin

1) Tulosta perustamisasiakirjat

Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tulostaa itse tai noutaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteristä (Eerikinkatu 3, 20100 Turku, ma–pe klo 8–15.45). Seurakuntaneuvostoa koskevat vaaliasiakirjat suositellaan tulostamaan oranssille paperille ja kirkkovaltuustoa koskevat valkoiselle.

2) Tutustu yksityiskohtiin

Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Tiedot lukumääristä saa keskusrekisteristä. Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla. Keskusrekisteristä on syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden valokuvauksessa.

3) Valitse asiamies

Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

4) Määritä teema ja anna listallesi nimi

Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.

5) Toimita asiakirjat ajoissa

Jos haluat listalle näkyvyyttä ennen ehdokasasettelun päättymistä, toimita perustamisasiakirjat seurakuntaasi ajoissa. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava keskusrekisteriin viimeistään 17.9.2018 klo 16.

Lisätietoja ja tarvittavat ohjeet ja asiakirjat saat keskusrekisteristä. Asiakirjat voit myös tulostaa itse.

Keskusrekisterin yhteystiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä / Keskusrekisteri

  • Käyntiosoite: Eerikinkatu 3, 20100 Turku
  • Postiosoite: PL 922, 20101 Turku
  • Sähköposti: turku.keskusrekisteri@evl.fi
  • fax: (02) 2617 301

Avoinna arkisin ma–pe klo 8–15.45
(ma 17.9. klo 8–16)