Asetu ehdolle seurakuntavaaleihin

Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi tai yhteisessä kirkkovaltuustossa? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt!

Kuka pääsee ehdokkaaksi?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

 • täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
 • on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018
 • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
 • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu*
 • ei ole vajaavaltainen**.

Luottamushenkilö tuo kirkon päätöksentekoon seurakuntalaisen näkökulman. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien viranhaltijat ja työntekijät eivät ole vaalikelpoisia.

Toimi näin:

Ehdokkaaksi voit asettua

 • Liittymällä ehdokaslistalle. Vaaleihin laaditaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokkaita seurakuntavaaleihin asettavat valitsijayhdistykset, joiden taustalla voi olla herätysliike tai poliittinen puolue, usein myös jokin teema tai ajatusmaailma. Näitä voivat olla esimerkiksi kirkon uudistaminen, tasa-arvon edistäminen tai nuorten aseman vahvistaminen kirkossa. Tutustu oman seurakuntasi ehdokaslistoihin ja kysy tarvittaessa listojen kokoajilta lisää.
   
 • Perustamalla oman valitsijayhdistyksen. Jos et löydä sopivaa ehdokaslistaa, voit perustaa oman listan. Ehdokaslistaa perustamaan tarvitaan kymmenen saman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä, jotka muodostavat valitsijayhdistyksen.
   
 • Ottamalla yhteyttä oman seurakuntasi vaaliyhteyshenkilöön.

 


*Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei  tutkita. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

**Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 1 luvun 2 §:n mukaan alaikäistä eli alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.