Uutislistaukseen

Turussa ja Kaarinassa kirkon jäseniä on reilut 60 prosenttia

Turun ja Kaarinan seurakuntiin kuuluu 60,8 prosenttia alueen väestöstä. Kirkon jäseniä Turussa ja Kaarinassa on 140 347 henkilöä. Tämä selviää viime vuoden 2021 jäsentilastoista, jotka ovat juuri valmistuneet.

Vauva, kastemekko, papin käsi

Vauvoja kastettiin viime vuonna Turun ja Kaarinan seurakunnissa 894. Kuva Jussi Vierimaa

Koko Suomessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu 66,5 prosenttia ja Turun arkkihiippakunnassa 69,7 prosenttia väestöstä. 

Kirkosta erosi Turussa ja Kaarinassa 2721 henkilöä ja kirkkoon liittyi 1090 henkilöä vuonna 2021. Vuonna 2020 vastaavat luvut olivat 2241 ja 906. Verrattuna vuoteen 2020 kirkosta erosi Turussa ja Kaarinassa viime vuonna 480 henkilöä enemmän. Taas kirkkoon liittyi viime vuonna 180 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020.

Kaarinan seurakunnassa jäsenmäärä kasvoi 206 henkilöllä ja Åbo svenska församling sai myös pienen, seitsemän henkilön, lisäyksen jäsenmääräänsä. Muiden seurakuntien jäsenmäärä väheni.

Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto toteaa, että seurakuntayhtymän jäsenmäärä väheni viime vuonna 1,1 prosenttia, kun vuonna 2020 vähennys oli 0,6 prosenttia.

- Vaikka vuonna 2021 suurempi osa syntyneistä jäi kastamatta kuin vuonna 2020, oli kastettujen määrä hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna. Kuolemia jäsenistössä oli hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna.

- Turun ja Kaarinan seurakuntiin muuttaneiden ja seurakunnista pois muuttaneiden määrien arvelen johtuvan siitä, että opiskelijat eivät ole poikkeusvuonna asuneet opiskelupaikkakunnallaan Turussa.

Taas Turun alueellisen keskusrekisterin alueella Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 64,4 prosenttia väestöstä. Alueelliseen keskusrekisteriin kuuluivat viime vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntien lisäksi Kustavin, Laitilan, Liedon, Nousiaisten, Raision, Someron ja Taivassalon seurakunnat. Luvuissa on vertailuna Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvut. Liedon seurakunnan väkiluku nousi, sillä Auran seurakunta liittyi Lietoon vuoden 2021 alusta.

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 1.2.2022 / PH)

1.2.2022 18.05