Uutislistaukseen

Hirvensalon seurakuntakeskuksen suunnittelu voi jatkua

Martinseurakuntaan kuuluvan Hirvensalon seurakuntakeskuksen suunnittelun pohjaksi on teetetty uudet luonnokset. Niissä nykyinen korkea kirkkosali säästyy, mutta rakennus uudistetaan muilta osin. Samalla aiemmin haettu purkulupahakemus perutaan. Keskiviikkona 19.1. kokoontunut yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että keskuksen suunnittelua jatketaan uusien luonnosten pohjalta.

Rakennuksen luonnoskuva.

Hirvensalon seurakuntakeskuksen luonnos, kuva LPR-Arkkitehdit Oy.

Arkkitehti Pekka Pitkäsen piirtämä Hirvensalon seurakuntakeskus Moikoisissa on vuodelta 1962. Rakennus jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi eikä siellä ole ollut toimintaa pitkään aikaan. Esimerkiksi partiolaisille, diakonian vastaanotolle, lasten ja nuorten toiminnalle ja jumalanpalveluksille, on haettu lähistöltä väistötilat. 

Rakennus osoittautui olevan huonossa kunnossa ja seurakuntayhtymässä päädyttiin jo ajatukseen, että talon tilalle tehdään uudisrakennus. Vanhalle seurakuntakeskukselle haettiin Turun kaupungilta purkulupaa keväällä 2020. Kaupungin rakennus- ja lupalautakunta käsitteli lupahakemusta viime huhtikuussa kahdessa kokouksessaan, mutta päätyi palauttamaan anomuksen uuteen valmisteluun. Tämän jälkeen kiinteistöjohtaja Seppo Kosola neuvotteli museon, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan edustajien kanssa. 

Neuvottelun perusteella kiinteistöjohtaja esitti keskiviikkona 19. tammikuuta kokoontuneelle kirkkoneuvostolle, että kirkkosalin korkeimman osan peruskorjaus tutkitaan, mutta muu osa rakennuksesta mahdollisesti puretaan. Asemakaavamuutos mahdollistaisi asuinrakennusten rakentamisen tontin alaosaan. 

LPR-arkkitehdit Oy:n arkkitehti Hanna Euro laati rakennusta varten uudet suunnitelmat. Museotoimi ja kaavoitus puoltavat uusia luonnoksia. Yhteinen kirkkoneuvosto asettui tukemaan kiinteistöjohtajan uutta esitystä ja suunnittelu voidaan nyt aloittaa. Tälle vuodelle suunnittelulle on varattu 300.000 euroa. Koko rakennuksen kustannuksiksi arvioidaan nyt noin kahdeksan miljoonaa euroa. 

Seuraavaksi peruutetaan aiemmin haettu purkulupa. Suunnitelmien valmistuttua seurakuntakeskukselle haetaan rakennuslupa, jossa purettavat, säilytettävät ja uudisrakennusosat esitetään. Kiinteistön arvioidaan valmistuvan parin vuoden kuluessa. 

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 19.1.2022 / PH

19.1.2022 16.51