Uutislistaukseen

Asunnottomien hanke saa jatkoa 

Asunnottomille suunnattu Turun ja Kaarinan seurakuntien auttamistyön Syke-hanke jatkuu. Suurin osa mukana olleista on saanut otteen elämästään.

Mieshenkilö, sisätila, taulu taustalla

Sosiaalinen isännöitsijä Jyrki Rannikko on saanut kiitosta työstään. Kuva Timo Jakonen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että hanketta jatketaan seuraavat viisi vuotta, mikäli turkulainen Eschner-säätiö myöntää sille rahoitusta.

Hanke alkoi lokakuussa 2018 ja sen kautta on asutettu 31 asunnotonta. Hanketta on koordinoinut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö. Hankkeessa on ollut kymmenen seurakuntayhtymän omistamaa vuokra-asuntoa ja nyt siihen liitetään kahdesta kolmeen yksityisomistuksessa olevaa asuntoa lisää. 

Hankkeen asiakkaista 13:a on pystytty tuetun asumisen kautta ohjaamaan muun asumisen piiriin ja 11 hankkeen asiakasta on myös kiinnittynyt joko työelämään tai opiskeluun. 
Seitsemän asiakkaan kanssa tukiasumissopimus on jouduttu päättämään. 

80 prosenttia asiakkaista on ilmoittanut hyvinvointinsa kasvaneen ja sosiaalisten suhteidensa vahvistuneen hankkeessa mukana olemisen aikana. 90 prosenttia asiakkaista on ilmaissut tyytyväisyytensä hankkeen työntekijän, sosiaalisen isännöitsijän, kanssa tehtyyn yhteistyöhön.
 
Diakoniatyön tavoitteena on kohdata ja tukea hädän ääripäässä olevia lähimmäisiä. Suomalaisen huono-osaisuuden ääripää on asunnottomuus. Asunnottomuus on edelleen Turussa toiseksi yleisintä Helsingin jälkeen. Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö on tehnyt pitkään asunnottomien vastaanottotyötä ja Turun kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö Sirkkalan päiväkeskuksessa on myös jatkunut jo yli vuosikymmenen. Syke-hanke on lisännyt asunnottomien parissa tehtävän työn mahdollisuuksia ja samalla hankkeen kautta on opittu lisää asunnottomien tilanteesta ja pystytty vahvistamaan diakonian roolia palveluverkostossa.
 
Hanke on toiminut yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön testamenttivaroilla. Toiminnan vakiintuessa myös rahoitus tulee rakentaa pitkäkestoisemman suunnittelun varaan. Uudessa suunnitelmassa toiminnan rahoitus perustuu tukiasumistyön vuokrista ja ulkopuoliselta rahoittajalta eli Eschner-säätiöltä saadun tuen varaan. Toimintaa voidaan rahoittaa myös osittain testamenttivaroista. Toiminnan kustannukset koostuvat sosiaalisen isännöitsijän palkasta ja pienistä toimintamenoista.

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 21.6.2021 / PH)

21.6.2021 14.09