Uutislistaukseen

Paattisten kirkko ja hautausmaa keväällä. Paattisten kirkko ja seurakuntatalo siirretään maalämpöön tulevana syksynä. Kuva Timo Jakonen

Maalämpöä lisätään, kiinteistöjä vähennetään

28.5.2021 11.17

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä Turun kaupungin tavoitteen mukaisesti. Kiinteistöstrategiassa pyrkimyksenä on lisätä vaihtoehtoisia energiamuotoja ja vähentää kiinteistökantaa. 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa torstaina 27. toukokuuta hyväksyttiin kiinteistöstrategia vuosille 2021-2024. Strategiassa asetetaan tavoitteeksi 5-10 prosentin vähennys kiinteistökantaan strategiakauden aikana. Strategia menee 17. kesäkuuta yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 

Lausunnoissaan strategiasta yhtymän seurakunnat ja yksiköt kiinnittävät huomiota muun muassa kiinteistöistä luopumiseen jo ympäristötavoitteiden vuoksi, etätyön mukanaan tuomiin muutoksiin, leirikeskusten tilanteeseen, korjausvajeeseen ja säästötarpeisiin. Vaihtoehtoisten energiamuotojen käytön lisäys ja fossiilisten lämmitysmuotojen vähentäminen onkin jo alkanut. 

Paattinen ja Papinholma maalämpöön

Kaarinassa sijaitsevan Papinholman seurakuntakodin öljylämmitys muutetaan maalämpöön tänä vuonna samanaikaisesti Paattisten seurakuntatalon ja kirkon kanssa. Paattisten muutokseen määräraha onkin talousarviossa, mutta Papinholman lämmitysmuodon muutokseen anotaan yhteiseltä kirkkovaltuustolta jo tälle vuodelle 30 000 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Jo aiemmin Piikkiön kirkko ja Turun hautausmaalla sijaitseva arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema Ylösnousemuskappeli ovat lämmitysjärjestelmänsä osalta siirretty maalämpöön. 

Samassa kirkkoneuvoston kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös. Myös se siirtyy käsiteltäväksi kesäkuun kirkkovaltuuston kokoukseen. Viime vuonna kirkollisverotuloja kertyi 31,8 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostui kolme miljoonaa euroa. 

Määrärahaa lähetysjärjestöille

Kokouksessa myös päätettiin määrärahojen jakamisesta lähetysjärjestöille. Talousarvion avustusmääräraha lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on yhteensä 618.949 euroa. Perinteisesti siitä on myönnetty Kirkon Ulkomaanavulle 30 prosenttia ja lähetysjärjestöille 70 prosenttia.

Kirkon Ulkomaanapu saa seurakuntayhtymältä 185.685 euroa ja lähetysjärjestöt 433.264 euroa. Näistä suurin saaja on Suomen Lähetysseura, jolle myönnetään lähetysjärjestöjen osuudesta puolet eli 216.632 euroa. Suomen Pipliaseura saa 28 162 euora, Kansanlähetys 80 154 euroa, Kylväjä 41 160 euroa ja Sanansaattajat 67 156 euroa.

Avustuksia yhdistyksille

Yhdistyksille on varattu kirkollisiin avustuksiin tarkoitettua määrärahaa yhtymän talousarviossa 115.000 euroa, josta kirkkoneuvosto päätti torstaina esittää kirkkovaltuustolle 63.400 euron osuutta. Jaossa on huomioitu toiminnan paikallisuus, kristilliset arvot ja pitkäaikainen yhteys ja yhteistyö seurakuntayhtymän kanssa.  

Suurimmat saajat kirkkoneuvoston esityksessä ovat Lounais-Suomen Partiopiiri ja Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys NMKY, jotka molemmat saavat 24.600 euroa. Etupäässä ruoka-apuun liittyvät avustusanomukset Operaatio Ruokakassilta, Turun Katulähetykseltä ja Turun Seudun TST ry:ltä käsitellään myöhemmin. Tämä siksi, että Turun kaupunki on asettanut selvitysmiehen tekemään esitystä muun muassa siitä, miten Turun alueella voitaisiin paremmin kierrättää hävikkiruokaa ja kanavoida ruoka-apua paremmin sitä tarvitseville.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää avustuksista kokouksessaan 17. kesäkuuta.


(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 28.5.2021 / PH)