Uutislistaukseen

Vanha helmitaulu Kokouksessa käydään talousarvion lähetekeskustelu. Kuva helmitaulusta, Leena Koski.

Kirkkovaltuuston etäkokousta 22.4. klo 18 voi seurata Teamsissa

20.4.2021 16.49

Torstaina 22. huhtikuuta klo 18.00 alkavaa kirkkovaltuuston kokousta voi seurata tästä linkistä (sivu avautuu nettipalveluun)

Tasavallan presidentti vahvisti kirkkolain muutoksen (HE 243/2020 vp), joka mahdollistaa seurakuntien toimielinten sähköiset kokoukset ennen uuden kirkkolain voimaantuloa. Lakimuutos astui voimaan 15.3.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päätöksentekoelin. Siihen kuuluvat yhtymän kymmenen seurakunnan jäsenistä seurakuntavaaleilla valitut 51 valtuutettua. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm. kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan perustaminen ja laajentaminen, hautapaikkamaksujen määrääminen, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion ja kirkollisveron vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden, hallinnon ja hoidon valvonta sekä kaikki määräenemmistöä tai alistusta vaativat päätökset. Valtuuston kokouksia valmistelee ja päätöksiä toimeenpanee yhteinen kirkkoneuvosto. 

Torstain kokouksessa käydään muun muassa ensi vuoden talousarviota ennakoiva lähetekeskustelu. Esillä on myös viime vuoden henkilöstökertomus, Turun hautausmaan huoltokeskuksen laajennus ja seurakuntien näkemykset ns. ratapihahankkeesta. Valtuuston puhetta johtaa asianajaja, KTM Harri Lukander ja sihteerinä toimii lakimies Anita Savioja

Voit lukea kirkkovaltuuston 22.4. kokouksen esityslistaa tästä linkistä (sivu avautuu uuteen palveluun)

 

(Seurakuntayhtymän hallintopalvelut ja viestintäpalvelut 20.4.2021 / PH)