Uutislistaukseen

Valitus Henrikin kirkkoherran valinnasta nurin hallinto-oikeudessa

Henrikinseurakunnan kirkkoherran valinnasta vuonna 2019 tehty valitus hylättiin Turun hallinto-oikeudessa. 

kasvokuva, Pauliina Uhinki-Suominen

Kuvassa vt. kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen. Kuva Henri Kirkanen.

Hallinto-oikeus katsoo, että seurakuntaneuvosto ei käyttänyt harkintavaltaansa yleisten nimitysperusteiden vastaisesti, kun kirkkoherran virkaan valittiin teologian ja musiikin maisteri Pauliina Uhinki-Suominen. Valituksen tehnyttä Loimaan kirkkoherra Richard Laukkasta ei syrjitty valinnassa tasa-arvolain vastaisesti. Asiassa ei hallinto-oikeuden päätöksen mukaan muutoinkaan ilmennyt, että viran täyttäminen olisi perustunut epäasiallisiin tai syrjiviin syihin. Seurakuntaneuvoston päätökset 22.5.2019 ja 14.8.2019 eivät ole hallinto-oikeuden mukaan syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne ole muutoinkaan valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisia.  

Pauliina Uhinki-Suominen valittiin Henrikinseurakunnan kirkkoherraksi 22.5.2019. Viidestä ehdokkaasta Uhinki-Suominen sai seurakuntaneuvostolta välillisen vaalin äänestyksessä yhdeksän ääntä ja kirkkoherra Laukkanen kuusi ääntä. Laukkanen teki valinnasta seurakuntaneuvostolle oikaisuvaatimuksen ja valitti asiassa hallinto-oikeuteen. 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli antoi 9.10.2019 kokouksessaan Pauliina Uhinki-Suomiselle viranhoitomääräyksen vt. kirkkoherraksi 1.12.2019 lukien siihen asti, kunnes Henrikin-seurakunnan kirkkoherran virka täytetään vakinaisesti.   

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika on 30 päivää. Jos päätöksestä ei valiteta, tuomiokapituli antaa Uhinki-Suomiselle viranhoitomääräyksen kirkkoherran virkaan. 

Henrikinseurakunta on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kuudenneksi suurin ja sen alueeseen kuuluvat Luolavuori, Ilpoinen, Ispoinen, Koivula-Harittu, Katariinanlaakso, Petrelius, Vasaramäki ja Lauste. Seurakuntaan kuului vuoden 2020 lopussa 14.442 jäsentä. Edellinen kirkkoherra Heikki Mäntylä jäi eläkkeelle vuoden 2018 lopussa. 

 

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 14.4.2021 / PH)

14.4.2021 18.51