Uutislistaukseen

Martinkirkko mäen päällä, talvi, lunta Martinkirkko talvella, kuva Timo Jakonen

Kiinteistöpalvelujen yhteistoimintamenettely päätökseen

18.2.2021 19.48

Kahdentoista tarvittaessa töihin kutsuttavan henkilön työsuhde päättyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluissa.

Päättyneiden neuvottelujen perusteella vakituisia viranhaltijoita ja vakituisia kokoaikaisia työsuhteisia työntekijöitä ei tässä vaiheessa lomauteta eikä irtisanota. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti neuvottelujen tuloksesta torstaina 18.2. kokouksessaan. 

Suntioiden, vahtimestarien ja isännöitsijöiden liikkuvuutta rakennusten välillä lisätään. Toimintatapojen muutokset suunnitellaan yhdessä. Ulkopuolisten siivousliikkeiden työpanos pyritään minimoimaan. Lähekkäin olevien rakennusten välille suunnitellaan muodostettavaksi tiimejä, jotka jakavat vastuun vahtimestaritöistä. 
Tehtävänkuvat tarkistetaan ja niihin tehdään tarvittavat muutokset. Esimiehet tulevat vahvemmin mukaan työvuoroluettelon laadintaan jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että työvuoroluetteloissa työtunnit tasataan 8−12 viikon jaksolle. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 16. joulukuuta aloittaa kirkon virkaehtosopimuksen mukaiset tuta-neuvottelut koko kiinteistöpalveluiden henkilökunnan kanssa. Neuvottelut eivät koskeneet hautaustoimipalveluiden henkilöstöä. Neuvotteluihin lähdettiin, koska suunnitellut työtapojen tehostamiseen liittyvät muutokset sekä korona-aika vähensivät kiinteistöpalvelujen henkilökunnan työtä eikä viime keväänä käytettyä korvaavaa työtä hautausmaalla ollut tarjolla. 

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 18.2.2021 / PH)