Uutislistaukseen

Ekopaaston piirroskuva Ilo, jossa tyttö ja poika leikkivät meren rannassa.

Kymmenes Ekopaasto vaalii puhdasta vettä

17.2.2021 20.22

Pääsiäispaasto on alkanut tänään ja sitä myöten myös Ekopaasto. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paastokampanja Ekopaasto järjestetään jo kymmenettä kertaa. Mikä voisi olla sinun ekopaastolupauksesi?

Tänä vuonna kampanjan teema on vesi ja esiin nostetaan erityisesti Itämeri ja se, miten ekopaastovalinnoilla voidaan auttaa yhtenä maailman saastuneimmista pidettyä merta takaisin tasapainoon. Yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat Suomen ympäristökeskus SYKE, Martat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Baltic Sea Action Group.

Paastonaika usein ymmärretään paastoamisena ruokavalinnoissa, mutta sen sisältö on paljon syvempi. Paaston avulla ihminen tavoittelee mielenmuutosta ja keskittyy elämässään ja valinnoissaan olennaiseen. Paasto on samalla luopumisen harjoittelua. Ekopaastossa valmistaudutaan pääsiäiseen luomakunnan rinnalla ympäristöystävällisin valinnoin.

Ekopaasto on mahdollisuus tutkailla rehellisesti omia valintoja, elämäntapoja ja asenteita, tehdä oivalluksia ja suunnanmuutoksia ja opetella uusia ilmastoystävällisempiä toimintatapoja. Ehkä myöskin löytää uudenlainen kiitollisempi, kunnioittavampi ja kohtuullisempi suhde Luojan luomaan luontoon.

Valtakunnallinen Ekopaasto-kampanja on toteutettu vuodesta 2012 ja siitä on tullut osa luterilaista paastoperinnettä yhtenä vaihtoehtoisena pääsiäispaaston viettämisen tapana. Evankelis-luterilaisen kirkon kampanjassa on jo kymmenen vuoden ajan innostettu suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.

Vanha kristillinen tapa luopua paastonajaksi lihan syönnistä on vuosisatoja vanha ekoteko. Tulevathan yksittäisten ihmisten suurimmat hiilipäästöt nimenomaan ruuasta, liikkumisesta ja asumisesta. Ekoteko on myös elämän tahdin hidastaminen paastonaikana.

Mikä on sinulle sopiva tapa liittyä Ekopaastoon?

Lue lisää Ekopaastosta ekopaasto.fi. Ekopaastoon voi osallistua Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Lilja-lehdessä 25.2. lisää Itämerestä ja siitä, miten ekopaastoamalla Itämerta voi auttaa.

 

Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 17.2.2021 / MV