Uutislistaukseen

Kehittämishankkeen jatko on nyt seurakuntien käsissä

1.4.2016 10.17

Arkkipiispa Kari Mäkinen odottaa seurakunnilta rakenneuudistukseen liittyviä aloitteita viivyttelemättä nyt kevään aikana.Kukin seurakunta voi tehdä aloitteen omalta osaltaan.

Arkkipiispa Kari Mäkinen odottaa seurakunnilta rakenneuudistukseen liittyviä aloitteita viivyttelemättä nyt kevään aikana.Kukin seurakunta voi tehdä aloitteen omalta osaltaan.

Arkkipiispa heitti kehittämishankkeen pallon nyt Turun ja Kaarinan seurakunnille.

Yhteinen kirkkoneuvosto teki 3. maaliskuuta esityksen, jonka mukaan Turkuun ja Kaarinaan muodostettaisiin viisi suomenkielistä seurakuntaa ruotsinkielisen seurakunnan lisäksi. Arkkipiispa Mäkinen toivoo, että seurakunnat käyttävät aloitemahdollisuutensa. Jos aloitteita ei tule, kokonaisuus mietitään uudelleen.

Aloitteita asiassa ei kirkkolainsäädännön mukaan voi antaa yhteinen kirkkoneuvosto, vaan seurakunnat ovat ensisijaisia aloitteen tekijöitä. Aloiteoikeus seurakuntarakenteiden muutoksesta on myös tuomiokapitulilla ja arkkipiispalla. Lopullisen päätöksen seurakuntien rakenneratkaisussa seurakuntayhtymän alueella tekee kirkkohallitus, kun se on saanut asiaa koskevan lausunnon tuomiokapitulilta.

Johtamisjärjestelmään kaivataan selkeyttä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja Tuomiokirkkoseurakunnassa toimitettiin kuluneella viikolla piispantarkastus.

Jotta kokonaisuudesta, kirkon toiminnasta Turussa ja Kaarinassa, saadaan nykyistä toimivampi, seurakuntayhtymässä on arkkipiispan yhteenvedon mukaan puututtava johtamisjärjestelmään ja johtamiskulttuuriin. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän välillä olevaa rakenteellista jännitettä ja työn ja henkilöstön johtamisen epäselvyyttä on hänen mukaansa poistettava. Johtaminen on tällä hetkellä toisaalta hajautunut ja toisaalta keskittynyt. Johtamisjärjestelmään puuttuminen on yhteisen kirkkoneuvoston vastuulla. Miten yhteisten työmuotojen tehtävät hoidetaan, riippuu tulevista rakenneratkaisuista.

Arkkipiispa näki kiitoksen aihetta paitsi seurakuntayhtymässä tehdystä työstä yleisesti, myös tavasta, jolla seurakuntayhtymässä on puututtu turvapaikanhakijoiden auttamiseen ja reformaation merkkivuoden valmisteluun.

Pappisasessori Tapani Erämaja totesi omassa puheenvuorossaan, että yhtymän toimintamenettelyjä ohjaavissa säännöstöissä on vielä paljon päivitettävää, vaikka ne pääosin ovatkin kunnossa. Käsittelemättömät aloitteet tulee saada kuntoon, ja hallinnollisessa valmistelussa on ollut viivästymistä. Nopeasti tulee paneutua keskusrekisterin johtosääntöön ja johtamisasioihin. Talous on murroksessa ja tästä syystä kiinteistöjen tilannetta tulee pohtia vakavasti.

Tuomiokirkkoseurakunnassa huomioitava nuoret ja yksinasuvat

Tuomiokirkkoseurakunnan osalta todettiin, että hallintoa on hoidettu hyvin. Sen sijaan seurakunnan alueella yksin asuvien ja opiskelijoiden huomattava määrä tulisi näkyä toiminnassa ja henkilökunnan rakenteessa. Lähiesimies- ja esimiesvastuut tulee myös pohtia. Myös Turun tuomiokirkon seuraavaan peruskorjaukseen tulee varautua ajoissa.

Piispantarkastuksesta saadaan tarkastuksen päätyttyä lausunnot sekä seurakuntayhtymän että Tuomiokirkkoseurakunnan osalta. Lausunnot ovat velvoittavia ja niissä mainitut parannusesitykset tulee toteuttaa lausunnoissa esitetyn aikataulun mukaisesti.

-Jotta Kristuksen kirkon elämä Turussa ja Kaarinassa jatkuu, yhteistä tahtoa ratkaisuihin täytyy löytyä, arkkipiispa totesi sunnuntaina yleisessä, kaikille avoimessa piispantarkastuksessa Tuomiokirkossa.

(Seurakuntayhtymän viestintä 13.3.2016 / PH)