Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän talousarvio 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuleviin vuosiin liittyy mittavia rakennusinvestointeja. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti talousarviosta kokouksessaan keskiviikkona 16. joulukuuta.  

Piikkiön kirkko, maisemassa ja kirkon katolla paljon lunta.

Piikkiön kirkon katon peruskorjaus alkaa tulevana vuonna. Kirkko on kuvattu lumisena talvena 10 vuotta sitten, kuva Timo Jakonen.

Koronavuosi on vaikuttanut siihen, että toimintatuotot ovat laskeneet tänä vuonna 0,9 miljoonaa euroa, mutta toisaalta myös toimintakulut ovat pienentyneet 3,1 miljoonaa. Kirkollisverotulojen kertymä ja sijoitustuotot ovat kehittyneet loppuvuotta kohden suotuisasti. 

-    Kuluvan vuoden taloustilanne on näin odotettua parempi, toteaa talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso
-    Tulevat vuodet vaativat meiltä kuitenkin tarkkaa taloussuunnittelua. Tulevia investointeja täytyy osin rahoittaa myös luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja edelleen jalostamalla nykyisten kiinteistöjen käyttöä. 

Seurakuntayhtymän talousarvioesityksessä ensi vuoden kirkollisverotuloiksi arvioidaan 30,4 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa noin neljän prosentin laskua verrattuna vuoden 2020 verokertymäennusteeseen. 

Kirkkohallitukselle maksettavat keskusrahastomaksut ovat arvion mukaan 3,6 miljoonaa euroa ja verotuskulut 564 000 euroa. Sijoitustuottoja on arvioitu tuloslaskelmaan 561 000 euroa. Toimintatuotot ovat arviossa 9,0 miljoonaa euroa. Tässä on nousua kuluvan vuoden talousarviosta noin 3,6 prosenttia. Toimintakulut ovat 38 miljoonaa euroa, nousua kuluvan vuoden toimintakulujen arviosta on vajaan prosentin verran.  Vuosikate on 2,2 miljoonaa ja poistot 3,4 miljoonaa euroa. 

Seurakunnille korotus toimintamäärärahoihin

Viime kesäkuussa yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksen siitä, että Turun ja Kaarinan seurakuntien määrärahoja korotetaan ensi vuonna neljä prosenttia, yhteensä 375 756 euroa. 

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2021 yhteinen kirkkoneuvosto ohjeisti seurakuntayhtymän yksiköitä siten, että käyttötalousosan loppusumma ei saa kuitenkaan nousta vuoden 2020 talousarviosta, jonka valtuusto 2019 joulukuussa vahvisti − paikallisseurakuntien määrärahan ja palkkojen noususta huolimatta. 

Tässä ei täysin onnistuttu, vaan käyttötalouden toimintakate heikkenee 290 000 euroa valtuuston joulukuussa 2019 vahvistamaan, vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. 

Mittava investointisuunnitelma

Seurakuntayhtymän investoinnit suunnitelmavuosille 2021−2023 ovat yhteensä 41,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 investointisummaksi esitetään 8,9 miljoonaa euroa. 

Suurimmat investointiesitykset kiinteistötoimessa ovat: 
•    Hirvensalon seurakuntakeskus (7 miljoonaa euroa, josta 3,5 miljoonaa vuodelle 2021)
•    Runosmäen uusi seurakuntakeskus (7,8 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa vuodelle 2021)
•    Piikkiön kirkon katon peruskorjaus (1,2 miljoonaa euroa, josta 100 000 euroa vuodelle 2021)
•    Seurakuntien toimitalon korttelin täydennysrakentaminen (16 miljoonaa euroa, josta 500 000 euroa vuodelle 2021). Tähän on tarkoitus perustaa kiinteistöosakeyhtiö.
 
Hautaustoimessa suurimmat investointiesitykset ovat krematorion suodatinlaitteisto ja lämmön talteenotto (1,5 milj. euroa) ja Turun hautausmaalla sijaitsevien sosiaalitilojen osasto 3:n peruskorjaus (900 000 euroa). Tästä investoinnista 25 prosenttia rahoitetaan hautaustoimesta ja 75 prosenttia hautainhoitorahastosta. 
 

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 16.12.2020, päivitetty 17.12.2020 / PH)

16.12.2020 12.38