Uutislistaukseen

Piispa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle - seuraaja valitaan syksyllä

Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on nyt virallisesti ehdolla Turun arkkihiippakunnan piispaksi. Suostumuksensa ehdokkaaksi ovat antaneet myös kirkkoherra Kaisa Huhtala Porista, hiippakuntadekaani Mari Leppänen Liedosta ja kirkkoherra Heikki Arikka Helsingistä.

Piispa Kaarlo Kalliala piispan paita päällä.

Kuvassa piispa Kaarlo Kalliala. Kuva Timo Jakonen.

Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra, teologian maisteri, rovasti Jouni Lehikoinen on ilmoitettu ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin. Valitsijayhdistys jätti perustamisasiakirjan tuomiokapituliin perjantaina 7. elokuuta.

Jouni Lehikoinen on työskennellyt Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2003. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Karinaisten ja Paimion seurakuntien kirkkoherrana.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu alkoi 6.7. ja päättyy 7.9. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Vaalien ensimmäinen kierros käydään 5. marraskuuta. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään torstaina 3. joulukuuta.

Valittava piispa saa vastuualueekseen 42 arkkihiippakunnan seurakuntaa Paimion, Nousiaisten, Alasatakunnan ja Porin rovastikunnista.

Suostumuksensa ehdokkuuteen ovat antaneet myös Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala, Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen Liedosta ja Malmin kirkkoherra Heikki Arikka Helsingistä. Piispa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle helmikuussa 2021.

Reilut tuhat äänioikeutettua

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1 192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat paikallisesti valinneet omat edustajansa. Seurakuntakohtainen valitsijoiden lukumäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Piispa tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa. Hän johtaa hiippakunnan toimintaa työtovereinaan tuomiokapitulin henkilökunta ja hallintoa tuomiokapitulin istunnon puheenjohtajana. Piispa on myös piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen. Hän on hiippakuntansa hengellinen johtaja ja osallistuu hiippakuntansa alueella yhteiskunnalliseen keskusteluun. Piispan tehtävään kuuluu myös yhteistyö alueen viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Vastuulla 42 seurakuntaa

Arkkihiippakunnassa on kaksi piispaa. Piispallinen vastuu ja piispan tehtävät jakautuvat arkkipiispan ja piispan kesken. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti piispan ensisijaiseen vastuualueeseen kuuluu 42 arkkihiippakunnan seurakuntaa Paimion, Nousiaisten, Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnissa. Arkkipiispan vastuualueeseen kuuluu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueen yhdeksän seurakuntaa. Åbo svenska församling kuuluu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään, mutta Porvoon hiippakuntaan.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021 ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.

Katso lisää: https://www.arkkihiippakunta.fi/paatoksenteko/piispan-vaalit-2020/

(Kirkon viestintä ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 7.8.2020 / PH)

7.8.2020 16.11