Uutislistaukseen

turunseurakunnat.fi selkosivut avattuna tietokoneen näytöllä

turunseurakunnat.fi myös selkokielellä 

7.6.2020 10.45

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ensimmäisenä seurakuntana Suomessa tehnyt verkkopalveluunsa selkokieliset nettisivut. Selkosivut ovat osoitteessa www.turunseurakunnat.fi/selko. Sivut ovat saaneet Selkokeskuksen selkologon käyttöoikeuden.  

Tätä ennen on vain Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkaissut uudistetut yhteiset selkokieliset verkkosivut selko.evl.fi vuonna 2015.

Selkosivulta osoitteessa www.turunseurakunnat.fi/selko löytyy tietoa seurakuntayhtymän seurakunnista ja seurakuntien toiminnasta selkokielellä. Sivuilta saa muun muassa tietoa eri perhejuhlien ja hautajaisten järjestämisestä. Sivuilla on myös tietoa siitä, mistä saa tukea tai apua eri tilanteissa. 

Selkeällä viestinnällä on erityisen suuri merkitys erityisryhmille. Näitä ovat esimerkiksi ikäihmiset, maahanmuuttajat ja eri tavoin vammaiset.  

”Saavutettavasta ja esteettömästä viestinnästä hyötyvät kaikki. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieli auttaa 20-25 prosenttia väestöstä. Selkosivut edistävät tiedonsaannin tasavertaisuutta”, sanoo vammaistyön diakoniatyöntekijä Tanja Rantapere. Hän on vastannut selkosivujen laatimisesta. 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän selkosivut ovat syntyneet osana palvelumuotoilun koulutusta seurakuntayhtymässä. 

Mitä on selkokieli?  

  • Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. 
  • Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.   
  • Selkojulkaisun tunnistaa selkologosta. Selkokeskus myöntää selkologon käyttöoikeuden julkaisuille, jotka täyttävät selkokielen kriteerit.   
     

(Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 7.6.2020)