Uutislistaukseen

Kirkolliset toimitukset onnistuvat myös koronapandemian aikaan

8.4.2020 16.02

Koronapandemian takia monet seurakuntien työmuodot ovat tauolla, mutta kasteet, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset pystytään hoitamaan pienimuotoisesti poikkeusoloissakin. Kaikissa toimituksissa huomioidaan koronaviruksen aiheuttamat varotoimenpiteet muun muassa hygieniavaatimusten ja tilaisuuteen osallistuvan väkimäärän suhteen. 

- Tavallisesti lapset pyritään kastamaan ennen kolmen kuukauden ikää. Tässä poikkeustilanteessa Digi- ja väestötietovirasto ei ole niin tarkka, mihin mennessä lapsen nimi on rekisteröity. Saadakseen lapselleen kela-kortin vanhemmat voivat halutessaan ensin rekisteröidä lapsen nimen ja toimittaa kasteen vasta koronatilanteen rauhoituttua, sanoo alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto

Lapsi voidaan kastaa myös epidemia-aikana. Kotikasteiden sijasta kasteet pyritään nyt järjestämään avarammissa tiloissa kirkoissa ja seurakuntakodeissa. Vaikka kirkoissa riittäisi tilaa sadoille vieraille, kastejuhlaan voi valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti kokoontua korkeintaan kymmenen osallistujaa. 

Valtaosa avioliittoon vihkimisistä siirtynee pandemian jälkeiseen aikaan, mutta pienimuotoinen vihkiminen onnistuu tänäkin keväänä. Tilaisuus voidaan pitää seurakunnan tiloissa mahdollisimman pienellä joukolla. Pariskunnan niin toivoessa jo solmittu siviiliavioliitto voidaan myöhemmin siunata juhlaväen läsnä ollessa. Myös vihkimisissä pyritään varmistamaan paikalla olevien terveys, muun muassa vihkiraamattu ja sormukset voivat odottaa valmiina alttarikaiteen päällä. 

Hautaan siunaaminen tulee toimittaa mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen. Arkkuhautauksissa suositellaan haudalla tapahtuvaa siunausta. Siunaustilaisuuksiin annetusta kymmenen hengen osallistujakiintiöstä voidaan joustaa ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa vainajan lähiomaisia (leski, lapset, vanhemmat, isovanhemmat, lapsenlapset) on yli kymmenen. Lähiomaisten pääsy hautajaisiin turvataan, tavoitteena on kuitenkin aina mahdollisimman pieni joukko. Riskiryhmiin kuuluvien lähiomaisten osallistuminen siunaustilaisuuksiin tulisi lähtökohtaisesti toteuttaa etäyhteydellä. Omaiset voivat halutessaan itsenäisesti striimata siunaustilaisuuden, seurakunnan työntekijät eivät kuvaa tai striimaa tilaisuuksia. Koska hautaan siunaamiseen voivat osallistua vain lähiomaiset, muut vainajan läheiset on mahdollista kutsua myöhemmin järjestettävään muistotilaisuuteen. 

(Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 8.4.2020)