Uutislistaukseen

Kuvassa Hirvensalon seurakuntakeskuksen kirkkosali sisältä. Hirvensalon seurakuntakeskuksen kirkkosali. Kuva Timo Jakonen

Hirvensalon seurakuntakeskuksen toiminta siirretään muualle sisäilmaongelmien vuoksi

10.12.2019 12.37

Martinseurakunnan Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjausta on suunniteltu jo pitkään ja se alkaa tulevana vuonna. Rakennuksessa on nyt syksyllä todettu sisäilmaongelmia.

Peruskorjauksen suunnitelmia laadittaessa seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut teetti rakennuksessa lukuisia tutkimuksia ja rakenteiden avauksia. Tutkimusten perusteella on erittäin todennäköistä, että rakennuksessa pitkään työskentelevät tai oleskelevat henkilöt voivat saada oireita sisäilman huonon laadun vuoksi.
Tutkimukset teetettiin rakennuksen yksikerroksisessa osassa. Tutkimuksissa avattiin rakenteita ja otettiin niistä materiaalinäytteet, tutkittiin mahdolliset ilmavuodot, tehtiin mikrobi-, PAH*- ja asbestitutkimukset ja otettiin pölykoostumusnäytteet ja paine-eromittaukset rakenteiden läpi.

Tulosten perusteella osassa valesokkeleiden ja alapohjien sekä ulkoseinien eristeissä on mikrobikasvustoa ja poikkeavaa lajistoa. Lisäksi mineraalikuituja kulkeutuu puisista yläpohjarakenteista sisätiloihin. Tutkimustulosten perusteella laadittiin altistumisolosuhteiden arviointi Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Arvioinnissa huomioitiin päästölähteen laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmatiheys sisäilmaan sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet. Tulosten perusteella altistumisen todennäköisyys tutkitulla alueella on suuri.

Tämän perusteella seurakuntakeskuksen toiminta siirretään muihin tiloihin ja keskuksen tilojen käyttö päättyy kokonaan vuodenvaihteessa. Vaikkei keskuksen kaksikerroksinen, kirkkosalin osa, ollut tutkimuksen kohteen, varotoimenpiteenä sen tilat ylipaineistetaan niin, etteivät mahdolliset epäpuhtaudet kulkeudu tämän rakennusosan sisäilmaan.

Seurakuntayhtymän talousarviosta ja investoinneista päättää torstaina 12. joulukuuta kokoontuva yhteinen kirkkovaltuusto. Suunnitelluista investoinneista suurin on juuri Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus. Tarkoituksena on peruskorjata kirkkosali ja kokoontumistilat, purkaa rakennuksen kaksikerroksinen osa ja rakentaa tilalle uusi. Tähän on esitetty vuodelle 2020 määrärahaa, joka on suuruudeltaan 3,3 miljoonaa euroa. Koko rakennuksen peruskorjauksen alustava kustannusarvio on kuusi miljoonaa euroa. Peruskorjaus kestää noin kaksi vuotta.

Seurakuntakeskuksessa on pidetty jumalanpalveluksia ja hartauksia ja siellä ovat toimineet päiväkerho-, nuoriso- ja partiotilat sekä diakonian vastaanotto. Honkaistentiellä Moikoisissa sijaitseva rakennus on vuodelta 1962 ja sen on suunnitellut arkkitehti Pekka Pitkänen.

Väistötilojen suunnittelu ja hankinta on käynnistetty välittömästi. Iltapäiväkerhotoiminnan osalta on tiedotettu lasten huoltajille tilanteesta erikseen. Muu seurakunnallinen toiminta siirretään korvaaviin tiloihin. Missiomessu 15.12. klo 16 on siirretty Uittamon seurakuntakotiin. Lasten kauneimmat joululaulut 22.12. klo 12 ja Perheiden aattohartaus 24.12. klo 14 on siirretty Hirvensalon taidekappeliin. Muun toiminnan osalta väistötiloista tiedotetaan Martinseurakunnan nettisivuilla, www.martinseurakunta.fi

Tiistaina 10.12. klo 17 järjestetään Wäinö Aaltosen koululla Hirvensalossa Turkuseuran ja Turun kaupungin Järjestöpöytä-tilaisuus järjestötoimijoille Hirvensalon ajankohtaisista asioita. Seurakuntakeskuksen tilanne on todennäköisesti tilaisuudessa esillä. Paikalla ovat Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo ja teknisen isännöitsijän sijainen Tuija Nummela seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluista.

Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut / PH ja Martinseurakunnan viestintä /HK, 10.12.2019