Uutislistaukseen

Kynttilä palaa. Kuva Katri Saarela.

#DelaLjus vandrar runt i Svenskfinland: tvåspråkig ljusandakt på Åbo domkyrkas trappa 27.10

21.10.2019 13.24

#DelaLjus kampanjen uppmuntrar människor att vara ljus för varandra.

Höstens händelser både i Finland och ute i världen visar att det behövs mer ljus och hopp.

Kyrkans kampanj #DelaLjus 20.10.-3.11. lyfter fram betydelsen av att se och stöda varandra. Det finns alltid någon som lyssnar och hjälper när de egna krafterna inte räcker till. Samtidigt lyfter kampanjen upp Kyrkans Samtalstjänst.

För att konkretisera hur vi kan dela ljus med varandra kommer ett fysiskt ljus att gå från person till person under kampanjtiden. Biskop Bo-Göran Åstrand är den första att sända ljuset vidare i gudstjänsten i Borgå domkyrkan söndagen den 20.10. Varje person som har ljuset uppmuntras att dela ett foto av det på Instagram med hashtaggen #delaljus. På det här sättet kan alla följa med var ljuset rör sig.

I Åbo kommer vi att fira en tvåspråkig ljusandakt 27.10.2019 kl. 19.00 på Domkyrkans trappa, som en del av #DelaLjus-kampanjen. Vi tänker på miljön och tänder ljus med våra mobiltelefoner. Andakten leds av läroanstaltsprästen Mia Pusa och tf. ungdomsarbetsledare Laura Kota-aho. Efter ljusandakten bjuds det på varm saft och kex, ta gärna med egen mugg. Vid dåligt väder förflyttar vi oss in i kyrkan.

Under kampanjen har Kyrkans samtalstjänsts chatt längre öppethållningstid. Chatten har öppet varje vardag kl. 16-21. Samtalstjänsten är till för alla som behöver ett lyssnande öra. Alla de som svarar på chatten har tystnadsplikt.  

#DelaLjus -kampanjen finns på Instagram. Mera information om kampanjen finns på www.ljusimorkret.fi.

(Åbo svenska församlings kommunikation 21.10.2019 / TP)