Uutislistaukseen

Kirkkoherran vaalia koskeva oikaisuvaatimus hylättiin

15.8.2019 12.24

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti hylätä kirkkoherran vaalista tulleen oikaisuvaatimuksen. Kokous pidettiin keskiviikkoiltana 14. elokuuta.

Oikaisua vaati valinnassa toiseksi tullut Loimaan kirkkoherra Rikhard Laukkanen.

Seurakuntaneuvosto valitsi Henrikinseurakunnan uudeksi kirkkoherraksi 22. toukokuuta Liedon seurakunnan kappalaisen Pauliina Uhinki-Suomisen. Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja olivat Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet. Äänestyksessä Uhinki-Suominen sai yhdeksän ääntä ja Laukkanen kuusi ääntä.

Oikaisuvaatimuksessaan Laukkanen viittaa hallinnolliseen kokemukseensa ja johtamistaitoihinsa. Hän katsoo täydennetyssä vaatimuksessaan seurakuntaneuvoston päätöksen olevan lainvastainen, koska hän on ansioitunein hakijoista, häntä on päätöksellä syrjitty sukupuolen perusteella eikä seurakuntaneuvosto ole tehnyt ansiovertailua.

Yhteenvedossaan seurakuntaneuvosto toteaa, että se käytti tuomiokapitulin ansiovertailua, jossa tuomiokapituli totesi kaikki hakijat kelpoisiksi kirkkoherran virkaan. Tämä tuotiin esille myös valintakokouksessa. Seurakuntaneuvosto ei kiistä Rikhard Laukkasen ansioita koskien seurakuntaneuvoston asettamia ja tuomiokapitulin hyväksymiä erityistarpeita. Hän erottuu kaikista hakijoista, mukaan lukien Pauliina Uhinki-Suominen. Laukkasen syrjintäepäilyn sukupuolen perusteella seurakuntaneuvosto kiistää kokonaan.

 

Valituksi tulleen Uhinki-Suomisen vahvuutena olivat selkeät vastaukset, joista ilmeni, että hän oli jo hakuvaiheessa pohtinut paljon seurakunnan tulevaisuutta. Henrikinseurakunnan etu on löytää kirkkoherraksi henkilö, joka henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan on virkaan sopivin. Tätä harkintaa seurakuntaneuvosto käytti valinnassa.

Seurakuntaneuvoston enemmistöllä on se käsitys, että vaikka Uhinki-Suominen ei voita Laukkasta ansiovertailussa, kokonaisarvion perusteella hänellä on paremmat edellytykset toimia Henrikinseurakunnan kirkkoherrana.  

 

Seurakuntaneuvoston päätöksestä oikaisua vaatinut voi halutessaan valittaa hallinto-oikeuteen.

 

(Seurakuntayhtymän viestintä 15.8.2019 / PH)