Uutislistaukseen

Tilinpäätös jäi miljoona euroa plussalle

Seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös allekirjoitettiin yhteisessä kirkkoneuvostossa torstaina. Samalla päätettiin perustaa rakennnustoimikunta suunnittelemaan Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjausta.
Hirvensalon kirkon kirkkosali

Hirvensalon kirkkoon on pitkään toivottu peruskorjausta. Kuva Timo Jakonen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi muodostui miljoona euroa. Poistoja kirjattiin 3,6 milj. euroa. Vuosikate, eli tulos ennen poistoja, on viisi miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kirkollisveroprosentti nostettiin vuonna 2018 yhdestä prosentista 1,25 prosenttiin. Kirkollisverotuloja kertyi 30,4 milj. euroa. Valtionrahoitusta saatiin 4,3 milj. euroa. Kirkollisverotuloja saatiin 5,3 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 478 000 euroa, laskua vuoden takaiseen on 57 000 e.

Seurakuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat 9,5 milj. euroa, laskua edelliseen vuoteen on noin 1 milj. euroa. Edellisenä vuonna myytiin asuntoja 1,1 milj. eurolla, mutta vuonna 2018 asuntoja ei myyty. Vuokratuotot ovat saman suuruiset kuin mitä ne olivat edellisenä vuonna, eli 5,5 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat 35,4 milj. euroa, jossa on nousua 734 000 euroa. Sisäiset tuotot ja kulut ovat 1,4 milj. euroa.

Henkilöstökulut olivat 19 milj. euroa. Sijoituksista jouduttiin kirjaamaan arvonalentumista yhteensä 1,9 milj. euroa. Suurin osa seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudesta on hautainhoitorahastossa, jolla vastataan hautojenhoitovelvoitteista.

Hirvensalon seurakuntakeskus halutaan peruskorjata

Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjausta Honkaistentiellä Moikoisissa on suunniteltu kauan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti torstaina, että hanketta varten perustetaan rakennustoimikunta.

Suunnitelmien mukaan kirkkosalia on tarkoitus laajentaa rakennuksen sisällä, peruskorjata aula ja kokoontumistilat. Vanha kaksikerroksinen osa on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusi osa, johon sijoittuisivat päiväkerho- ja nuorisotilat, partiotilat ja diakonian vastaanottotilat. Myös keittiö täytyy uusia.

Alustava kustannusarvio on noin 5,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmassa tähdätään siihen, että rakentaminen voisi alkaa vuoden kuluttua ja rakennus olisi valmis syksyllä 2021. Rakennussuunnitelmat ja kustannusarvio menevät vielä aikanaan kirkkovaltuuston päätettäväksi.

(Seurakuntayhtymän viestintä 28.3.2019 / PH)

 

28.3.2019 20.03