Uutislistaukseen

Kuvassa Hirvensalon kirkon kirkkosali.

Arvokas! -luennot jatkuvat Hirvensalon kirkossa 17.2.

6.2.2019 12.38 Hirvensalon kirkko löytyy Honkaistentieltä Moikoisista. Kuva Timo Jakonen

Olet arvokas sellaisena kuin olet, muistuttaa luentosarja, joka jatkuu Hirvensalon kirkossa sunnuntaina 17.2. klo 16. Luentoihin liittyvät myös pienryhmät. Aiheina ovat kiusaamisesta toipuminen, anteeksiantaminen ja vaikeiden tunteiden käsittely.

Voiko kiusaamisesta toipua? Ei ehkä ole helppoa tunnustaa, että on ollut vuosia koulu- tai työpaikkakiusattu. Kokemus on syvästi kipeä ja aiheuttaa muun muassa avuttomuuden ja arvottomuuden tunnetta, joka saattaa ilmetä myös fyysisenä oireiluna tai sairastumisena. Kiusaaminen, ja muu ihmisen arvoa kunnioittamaton kohtelu, voi aiheuttaa myös häpeää, jota ihminen kantaa painolastinaan vuosikausia. Kiusaamisesta toipuminen vie usein vuosia.

Kiusaamisesta toipumista voi edesauttaa anteeksiantaminen, mutta anteeksiantamista tarvitaan kaikessa muussakin elämässä niin itseään kuin toisiaankin kohtaan. Anteeksiantaminen on useimmille vaikeaa. Kun anteeksiantaminen on aidosti mahdollista, tukee se sekä omaa että toistenkin hyvinvointia auttaen kasvamaan ja vapautumaan.

Hirvensalon kirkossa ja seurakuntakeskuksessa, Honkaistentie 85, Turku, jatkuu sunnuntaina 17.2. klo 16−19 luento -ja keskustelusarja Arvokas sellaisena kuin olet! teemoilla Voiko kiusaamisesta toipua ja Anteeksiannon voima. Luentosarjan viimeisen osan 24.2. aihepari on ”Rohkeasti vaikeita tunteita kohti – Miksi siis pelkäisin”.   

Luentojen teemoista järjestetään kustakin ohjatut Arvokas! -vertaisryhmät, joissa käydään yksilöllisemmin kohti kipeitä tuntoja ja kokemuksia. Ryhmien tarkoituksena on rohkaista näkemään oma ainutkertainen arvonsa Jumalan luomana yksilönä sekä saamaan eväitä matkan jatkamiseen keveämmällä kantamuksella.

Ohjattujen, kerran viikossa kahdeksan kertaa kokoontuvien pienryhmien perusta on kristillisessä ihmiskuvassa ja uskossa, jonka suojassa voidaan käsitellä vaikeitakin elämän kokemuksia ja tuntoja. Ryhmiin voi jo ilmoittautua ja ne alkavat seuraavasti: Minäkuva ja suojelevat rajat, alkaen ti 19.2. klo 17.30−19.30, Kiusaamisesta toipuminen, to 14.3. klo 13−15 ja Pelokkaat ja rohkeat – sinuksi tunteiden kanssa, pe 15.3. klo 13−15

Luentosarjan ja ohjattujen ryhmien tarkoituksena on johdattaa kuulijansa matkalle itsensä ja lähimmäisen ymmärtämiseen, sekä rohkaista vapautumaan elämää sitovista taakoista.

Arvokas! -luentoja ja ryhmiä toteuttavat teologian maisteri, työnohjaaja Anja-Maria Lundqvist ja psykologi, työnohjaaja Eva Ora, jotka haluavat työnsä ja Arvokas sellaisena kuin olet! – konseptin kautta olla tukemassa ihmistä kokonaisvaltaiseen henkiseen ja hengelliseen kasvuun arvokkaina yksilöinä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Anja-Maria Lundqvist 040 5098 936 ja Eva Ora 040 7612 501.

Luennoitsijat/ryhmänohjaajat

Anja-Maria Lundqvist on koulutukseltaan teologi ja työnohjaaja (2010). Nuoruudessaan hän valmistui hum.kandiksi ja sihteeriksi (1985), jotka tutkinnot veivät erilaisiin sihteerin ja viestinnän alan tehtäviin yksityisellä ja julkisella puolella. Näistä noin 20 vuotta hän toimi ev.lut. seurakuntien palveluksessa. Teologian ja työnohjaajan tutkinnot johtivat Amaria Työnohjaus- ja koulutuspalvelut -toiminimen perustamiseen, jonka puitteissa hän on toiminut luennoitsijana, puhujana ja alustajana, lisäksi työnohjaajana, mentorina, sekä ryhmien ohjaajana (työnohjausryhmät, vertaistukiryhmät, rukousmaalausryhmät) (www.amaria.fi). Työyhteisösovittelijavalmennus (2015) antaa hänelle mahdollisuuden toimia myös työyhteisösovittelijana. Pro gradu-tutkielma on käytännöllisen teologian ja sielunhoidon alueelta ja käsittelee seurakunnan työntekijöille annettavan hengellisen ja henkisen tuen toteuttamista. Työnohjaajakoulutuksen lopputyö käsittelee puolestaan hengellisyyden paikkaa työnohjaustyöskentelyssä.

Eva Ora on koulutukseltaan psykologi (1990) ja työnohjaaja (2004). Hän valmistui 2017 Kriisi - ja sielunhoitoterapeutiksi Perheniemen kristilliseltä opistolta. Psykologin työkokemusta hänellä on yksilö- ja ryhmäasiakkaiden parissa työterveyshuollossa, kuntoutuksessa, terveyskeskuksessa sekä työvoimahallinnossa. Omalla toiminimellään hän on toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana sekä kouluttajana ja luennoitsijana yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tällä hetkellä hän toimii kuntoutuspsykologina TYKS:ssä. Martinseurakunnassa hän toimii vapaaehtoisena Toivoa naisille -rukouspiirin (Medialähetys Sanansaattajat) vetäjänä sekä lähetystyön johtokunnan jäsenenä.

(Seurakuntayhtymän viestintä 6.2.2019 / PH)