Uutislistaukseen

Ehdokkaat kokevat ympäristöarvot tärkeiksi

Turun ja Kaarinan meneillään olevien seurakuntavaalien ehdokkaat korostavat ympäristöasioita, kirkon auttamistyötä, toimituksia ja nuorisotyötä. Vielä lauantaina 10.11. voi äänestää ennakkoon. Vaalipäivä on sunnuntai 18.11.
Kuvassa vaalitoimitsijoita Prismassa

Ennakkoäänestys Tampereentien Prismassa Maarian seurakunnassa. Kuvassa vaaliavustajina vas. Ulla Vuola ja Anna Orenius sekä Lea Kuusela (äärimmäisenä oikealla). Vaalitoimitsijoina Lisa Brander, Neea Vartiainen ja Vesa Heino. Kuva Timo Jakonen

Ympäristöarvojen lisäksi ehdokkaat haluavat, että seurakunta tavoittaa heidät, jotka eivät vielä ole mukana kirkon toiminnassa. Ehdokkaat myös kokevat kirkon auttamistyön, kirkolliset perhejuhlat ja nuorisotyön tärkeinä.

Turun ja Kaarinan vaaliehdokkaat suhtautuvat myönteisemmin eutanasian laillistamiseen ja samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen kuin ehdokkaat Suomessa keskimäärin.

Kristilliset arvot ja toimitukset tärkeitä

Tärkeimmiksi syiksi kuulua kirkkoon Auran rannoilla nimetään lähimmäisenrakkaus ja elämänarvot, toisaalta kirkolliset toimitukset eli kaste, kummius, vihkiminen ja hautaan siunaaminen sekä kirkon auttamistyö kotimaassa ja ulkomailla.

Tämä selviää Turun ja Kaarinan seurakuntavaaleissa ehdokkaina olevien vaalikonevastauksista.

Kysymykseen, mitä puoluetta äänestäisit eduskuntavaaleissa, jos ne olisivat nyt, kolmannes ei vastannut. Ehdokkaissa on paljon puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita. Vastanneista noin kolmannes äänestäisi Kokoomusta, 12 prosenttia sosialidemokraatteja, 12 prosenttia vihreitä sekä 7,5 prosenttia Keskustapuoluetta. Loppujen puoluetausta koostuu kristillisdemokraateista (4,7 %), ruotsalaisesta kansanpuolueesta (4,3 %), Sinisestä tulevaisuudesta, perussuomalaisista ja Vasemmistoliitosta.  

Yli 80 prosenttia mukana vaalikoneessa

Turun ja Kaarinan ehdokkaista kaikkiaan yli 80 prosenttia eli 307 on vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Aivan kaikki eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin, mutta joko-tai-kysymyksiin on vastannut keskimäärin 300 vastaajaa.
Turun ja Kaarinan kymmeneen seurakuntaneuvostoon pyrkii meneillään olevissa vaaleissa 375 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 351 ehdokasta. Suurin osa ehdokkaista on siis ehdolla sekä omaan seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon. Valtakunnallisesti Suomen noin 16 000 ehdokkaasta reilu puolet eli 8 400 ehdokasta on vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Väittämiin ”Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä”, ”Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään”, ”Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää” ja ”On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi” ylivoimainen enemmistö Turussa ja Kaarinassa vastasi olevansa täysin tai osittain samaa mieltä.

Yli kaksi kolmasosaa sallisi samaa sukupuolta olevien vihkimisen

Kysyttäessä sukupuolineutraalista avioliittolaista 70 prosenttia Turun ja Kaarinan seurakuntavaaliehdokkaista on sitä mieltä, että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat, kun vajaa kolmannes on perinteisen miehen ja naisen avioliiton kannalla. 66 prosenttia ehdokkaista antaisi papeille omantunnon vapauden vihkiä tai olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja.

Vertailtaessa koko maan ehdokkaiden vastausten koosteeseen Turun ja Kaarinan ehdokkaat suhtautuvat huomattavasti myönteisemmin samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen (70 % puolesta) kuin seurakuntavaaliehdokkaat Suomessa keskimäärin (46 % puolesta).

Eutanasiakysymyksessä Turun ja Kaarinan ehdokkaista 73,5 prosenttia on sitä mieltä, että ”kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, koska joissakin tilanteissa eutanasia voi olla perusteltu ratkaisu”, kun kaikista suomalaisista seurakuntavaaliehdokkaista 57 prosenttia on tällä kannalla. 26,5 prosenttia turkulaisista ja kaarinalaisista ehdokkaista siis katsoo, että kirkon tulisi vastustaa eutanasian laillistamista. 

Turvapaikkakysymyksissä Turun ja Kaarinan seurakuntavaaliehdokkaista 76 prosenttia haluaa, että kirkko tukee jatkossakin kaikkia turvapaikanhakijoita. 11 prosenttia katsoo, että kirkon tulee keskittyä työssään erityisesti kantasuomalaisiin, kahdeksan prosenttia haluaa, että kirkko auttaa erityisesti kristittyjä turvapaikanhakijoita ja viisi prosenttia toivoo kirkon julistavan evankeliumia turvapaikanhakijoille.

Jos talous heikkenee, 34 prosenttia Turun ja Kaarinan ehdokkaista olisi valmiita luopumaan kiinteistöistä.

Kirkkohallitus teki viime keväänä päätöksen, ettei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntia yhdistetä. Nyt vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista neljännes olisi edelleen valmis seurakuntaliitoksiin.

Vaalikoneen seurakuntavaaleihin on toteuttanut Sangre Oy. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu vielä lauantaina 10.11. Vaalipäivä on 18.11.

Tästä pääset vaalikoneeseen

(Seurakuntayhtymän viestintä 9.11.2018 / RK, PH)

 

9.11.2018 15.46