Uutislistaukseen

Selvitysmies esittää neljää suomenkielistä seurakuntaa

Turkuun ja Kaarinaan esitetään vuoden 2019 alusta neljää suomenkielistä seurakuntaa. Tämä käy ilmi kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman raportista, jonka hän laati Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.

Uudet suomenkieliset seurakunnat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä olisivat Kaarinan seurakunta, Maarian seurakunta, Meri-Turun seurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta. Porvoon hiippakuntaan kuuluva ruotsinkielinen seurakunta, Åbo svenska församling, säilyy ennallaan.

Seurakuntavaalit jo uuden jaon mukaisesti

Uusi seurakuntajako astuisi voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Näin seuraavat seurakuntavaalit syksyllä 2018 toimitettaisiin uuden seurakuntajaon mukaisesti.

Uudistus toteutettaisiin niin, että Piikkiön seurakunta lakkautetaan ja liitetään Kaarinan seurakuntaan. Myös Paattisten seurakunta lakkaisi raportin mukaan olemasta itsenäisenä seurakuntana ja liitetään Maarian seurakuntaan. Turun Martinseurakunta ja Turun Mikaelinseurakunta lakkautetaan ja näistä muodostetaan uusi Meri-Turun seurakunta. Turun Henrikinseurakunta, Turun Katariinanseurakunta ja Turun tuomiokirkkoseurakunta lakkautetaan ja niistä muodostetaan uusi Turun tuomiokirkkoseurakunta.

Kaarinan seurakunnan kirkkoherran viranhaltija jatkaisi laajentuvan Kaarinan seurakunnan kirkkoherrana ja Maarian seurakunnan kirkkoherra laajentuvan Maarian seurakunnan kirkkoherrana. Selvitysmiehen esittää, että Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrasta tulisi uuden Meri-Turun seurakunnan kirkkoherra ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrasta laajennetun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra.

Työvoiman liikkuvuus, talous ja toiminta pontimina

- Eri puolilla Suomea suurissa kaupungeissa toteutetut seurakuntien rakennemuutokset ovat osoittaneet, että rakennemuutos ei ole vaikuttanut ihmisten kokemukseen seurakunnasta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä seurakuntajaon muutoksissa on kyse toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja turvaamisesta, jolloin muutos näkyy ja tuntuu enemmän työyhteisöissä, sanoo selvitysmies Lahtiluoma.

Seurakuntien yhdistymistä selvitysmies perustelee työvoiman liikkuvuudella, toiminnan järkevöittämisellä ja seurakuntien taloudellisen tilanteen heikentymisellä. Seurakuntien välisten rajojen vähentyminen tekee mahdolliseksi työvoiman paremman liikkuvuuden koko uuden seurakunnan alueella. Neljän seurakunnan mallin katsotaan helpottavan seurakuntien yhteistyön ja johtamisjärjestelmän kehittämistä, seurakuntien ja yhtymän välisen yhteistyön järjestämistä ja resurssien jakamista.

Turun ja Kaarinan kaupunkien väkiluku kasvaa loivasti, mutta seurakuntien jäsenmäärä laskee. Vain kaksi kolmasosaa kaupunkien uusista asukkaista tulee myös seurakuntien jäseniksi. Seurakuntarakenteen muutos antaa mahdollisuuden sopeutua tulevaisuudessa mahdollisiin talouden sopeuttamistoimiin henkilöstön ja kiinteistöjen käytön osalta, kun jäsenmäärä laskee ja samanaikaisesti seurakuntayhtymän talous on heikentynyt.

Lopullisesti jaosta päättää kirkkohallitus

Seurakuntien tulevaan sisäiseen organisaatioon selvitysmies ei ota kantaa, vaan seurakunnat päättävät itse, rakentuuko se aluetyön, kappelimallin vai työalojen mukaan. Neljän seurakunnan mallin toteutuessa myös yhtymän ja yhteisten työmuotojen roolia on tarkasteltava uudelleen. Selvitysmies katsoo, että seurakuntien resurssien yhdistyessä eteen tulee kysymys siitä, minkä verran uudessa tilanteessa tarvitaan resursseja vielä seurakuntayhtymästä.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli käsittelee selvitysmiehen raporttia toukokuussa tuomiokapitulin istunnossa. Seuraavaksi tuomiokapituli tekee esityksen seurakuntajaon muuttamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnille ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Seurakuntien lausuntojen ja tuomiokapitulin esityksen pohjalta kirkkohallitus päättää seurakuntajaon muuttamisesta.

Selvitysmiehen raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä

(Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin viestintä ja seurakuntayhtymän viestintä 8.5.2017 / PH)

 

 

 

 

 

8.5.2017 10.10