Uutislistaukseen

Nuorten turvapaikanhakijoiden videoita kaupunginkirjastossa

Suomeen on saapunut viime vuoden aikana paljon ihmisiä muualta. He ovat joutuneet jättämään kotimaansa ja pakenemaan sotaa ja levottomuuksia. Jokaisella Suomeen tulleista on oma tarinansa, kokemuksensa ja toiveensa. Tänne saapuneiden oma ääni on kuitenkin jäänyt suurelta osin kuulematta.

 

Omin sanoin – In my own words, on Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin toteuttama valtakunnallinen videohanke, jossa nuorille turvapaikanhakijoille on annettu mahdollisuus saada äänensä kuuluville. Videotyöpajoihin osallistuneet nuoret turvapaikanhakijat ovat oppineet videotyöskentelyä. Nyt he jakavat kokemuksiaan itse valmistamiensa videoiden muodossa, joita esitetään Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston Studiossa maanantaina 19. 12. klo 18–19.30.

Tässä näytöksessä meillä on mahdollisuus nähdä muutamia näistä tarinoista – tulijoiden omin sanoin ja kuvin kertomina. Miltä Suomeen tulo, pitkä odotus ja epätietoisuus päätöksestä, kulttuurierot ja suomalaisten kohtaaminen ovat tuntuneet tänne tulleista? Onko Suomesta löytynyt oma paikka ja miltä arki tuntuu?

Videohankkeen tavoitteena on antaa turvapaikanhakijoina saapuneille nuorille aikuisille ääni Suomessa ja tarjota välineitä aktiivisina kansalaisina toimimiseen sekä tukea heitä integroitumisessa ja verkostojen luomisessa. Samalla hankkeen toivotaan lisäävän suomalaisten solidaarisuutta turvapaikanhakijoita kohtaan. Huhtikuussa 2016 alkanut hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun ja videotyöpajoja toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Hanketta toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Videohanketta vetää Changemaker-nuorisoverkoston projektikoordinaattori Elina Mäkilä Kirkon Ulkomaanavusta.

(Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 8.12.2016 / MS)

8.12.2016 14.12