Uutislistaukseen

Kirkkoneuvostossa ruoka-avun sopimus, Piikkiön seurakuntakeskus ja hoitamattomien hautojen kuuluttaminen

Seurakuntayhtymän vuoden 2023 tilikauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa positiivinen. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 16. toukokuuta. 

Piikkiön seurakuntakeskus vuodelta 1979.

Piikkiön nykyinen seurakuntakeskus on ollut sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa kolme vuotta. Kuva Timo Jakonen

Yhtymän tulokseen vaikuttivat ennakoitua selvästi suuremmat verotulot, 36,1 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusta seurakuntayhtymä sai 4,7 miljoonaa euroa. 
Kirkollisveroksi esitetään ensi vuodelle samaa kuin ennen, eli 1,20 prosenttia. Kirkkoneuvostossa esitettiin kirkollisiin tarkoituksiin tarkoitettua määrärahaa jaettavaksi Turun Katulähetykselle 27.000 euroa, Lounais-Suomen Partiopiirille 24.500 euroa ja Turun NMKY:lle 24.800 euroa. Kaikki edeltävät asiat etenevät vielä 11.6. yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Sopimus ruoka-avusta
Ruoka-avun tarve on Turun seudulla kasvanut ja asiakasmäärät lisääntyneet diakonia- ja sielunhoitotyön johtajan Teemu Hällin mukaan. Seurakuntayhtymä on valmistellut sopimusta Turun kaupungin ja Operaatio Ruokakassin kanssa. Kumppanuussopimuksessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sitoutuu avustamaan Operaatio Ruokakassin toimintaa vuosina 2024–25 kiinteällä summalla 50.000 euroa per vuosi. Turun kaupungin tuki on 100.000 euroa per vuosi.
Kaupunki tukee Operaatio Ruokakassia myös toimitilakuluissa. Seurakunnista Operaatio Ruokakassin välittämää ruokaa jakavat Kaarinan, Maarian, Mikaelin- ja Katariinanseurakunnat. Monissa seurakunnissa on kehitetty myös yhteisöruokailuja. 

Piikkiö saa uuden seurakuntakeskuksen
Piikkiön vanhan seurakuntakeskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen sai Kaarinan kaupungin rakennuslupapäätöksen toukokuussa. Alkuperäinen, vuodelta 1979 oleva rakennus on ollut kolme vuotta käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Arkkitehtuurikutsukilpailun voitti virolainen arkkitehtitoimisto Arhitektibüroo Allan Strus OÜ. Urakkatarjousten perusteella uuden rakennuksen rakentamiskustannukset ovat 4,5 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannukset, kun kalusteet, soittimet ja laitteet huomioidaan, nousevat 4,7 miljoonaan euroon. Purkutyöt on tarkoitus aloittaa tulevana kesänä, jolloin uusi keskus valmistuu kesällä 2025. 

Hoitamattomat haudat kuulutetaan
Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely aloitetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla tänä vuonna. Hautausmaita ovat Katariinan, Maarian, Kärsämäen, Kakskerran, Kuusiston ja Paattisten hautausmaa sekä Maarian kirkkomaa - ja suurimpana Turun hautausmaa. Kesällä kaikki yhtymän hautausmaat kierretään läpi ja hoitamattomat haudat kirjataan ylös, valokuvataan ja niille asetetaan kuulutuskyltti. Hautaoikeuden haltija, jos sellainen löytyy, velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden kuluessa.

Hautaoikeuden voi menettää, jos hauta jää edelleen hoitamatta, kun vuosi kuulutuksesta on kulunut. Lain mukaan hautausmaan ylläpitäjä on velvollinen huolehtimaan, että hautausmaa on sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla hoidettu. Yksittäisen haudan kunnossapidosta vastaa kuitenkin hautaoikeuden haltija, tai jos sellaista ei ole nimetty, vainajan lähimmät omaiset. Hoitovastuun voi luovuttaa myös seurakuntayhtymälle tilaamalla haudalle maksullisen hoidon. 

Piikkiön hautausmaalla hoitamattomien ns. ikuisten hautojen kuulutusmenettely on päättynyt. Kirkkoneuvosto päätti näiden 120 haudan osalta hautaoikeuden menetyksestä.  

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 16.5.2024 / PH)
 
 
 
 

16.5.2024 20.17