Uutislistaukseen

Stipendejä haettavana - Stipendier lediga att sökas

Opiskelijoille on haussa kahden eri rahaston, Emil Niemelän ja Laimi Sivulan rahastojen stipendejä. Hakuaikaa on 31. toukokuuta klo 15:een saakka.
Stipendier ur två olika fonder, Emil Niemelän rahasto och Laimi Sivulan rahasto är förklarade lediga att sökas. Ansökningstid fram till den 31 maj kl. 15. 

Tulppaaneja, kesäinen maisema

Stipendejä haussa toukokuun ajan. Kuva Timo Jakonen

EMIL NIEMELÄN JA LAIMI SIVULAN RAHASTOJEN STIPENDIT

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi:

Emil Niemelän rahastosta 2 000 euron suuruisia stipendejä jaettavaksi testamentin ehtojen
mukaan vakavamielisille opiskelijoille, joiden tulee olla kirjoilla Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa.

Laimi Sivulan rahastosta 2 000 euron suuruisia stipendejä jaettavaksi testamentin ehtojen mukaan
varattomille nuorille opiskelijoille, jotka opiskelevat antautuakseen seurakuntatyön palvelukseen ja
ovat kirjoilla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa.

Stipendiin oikeutettuja eivät ole
- henkilöt, jotka kuuluvat seurakuntayhtymän palveluksessa olevien lähipiiriin (lähipiiri =
seurakuntayhtymän/jäsenseurakunnan työntekijän lapset, samassa taloudessa asuvan
avopuolison lapset, seurakuntayhtymän/jäsenseurakunnan työntekijän avio-/avopuoliso)
- jos saanut tämän haun stipendin aiemmin edellisenä vuonna
- ansiotulot ylittävät 10 000 euron rajan/vuosi, jota indeksoidaan vuosittain huhtikuun
kuluttajahintaindeksillä (2023=100)
- opiskelija, jonka opinnot eivät vielä ole alkaneet

Hakuaika päättyy perjantaina 31.5.2024 klo 15.

Sähköinen hakemus täytetään täällä   

Sähköiseen ja paperilomakkeella haettavaan hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet:

1. jäljennökset eri opintoasteiden viimeisistä todistuksista (oppilaitoksen päättötodistus,
ylioppilastodistus, ote opintosuorituksista)
2. verotustodistus

Tarkempia tietoja ja paperisia hakemuslomakkeita saa ottamalla yhteyttä:
turku.taloustoimisto@evl.fi

 

STIPENDIER UR FONDERNA EMIL NIEMELÄN RAHASTO OCH LAIMI SIVULAN RAHASTO


Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd ledigförklarar:

Stipendier på 2.000 euro ur Emil Niemelän rahasto för att utdelas enligt testamentets villkor till uppriktigt kristna studerande, som ska vara skrivna i en församling som hör till Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Stipendier på 2.000 euro ur Laimi Sivulan rahasto för att utdelas enligt testamentets villkor till medellösa unga studerande som studerar för att ägna sig åt församlingsarbete och som är skrivna i en församling som hör till Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

 
Följande personer är inte berättigade till stipendiet
- personer som tillhör den närmaste familjen till personer som är anställda i samfälligheten (närmaste familj = barn till den som är anställd i samfälligheten/medlemsförsamlingen, sambo, make eller maka av den som är anställd i samfälligheten eller medlemsförsamling och sambos, makes eller makas barn)
- personer som beviljats ett stipendium från denna ansökningsomgång under föregående år                         
- personer, vars förvärvsinkomst är över gränsen på 10 000 euro/år, indexeras årligen till april konsumentprisindex (2023=100)
- studerande vars studier ännu inte påbörjats


Ansökningstiden går ut fredagen 31.5.2022 kl. 15.

En elektronisk, dataskyddad ansökan ifylls här  


Till ansökan i elektronisk form och på pappersblankett fogas de erforderliga bilagorna:

1. kopior av de senaste betygen från olika studienivåer (läroanstaltens examensbetyg, studentbetyg, utdrag över studieprestationerna)
2. skatteintyg

Närmare uppgifter och ansökningsblanketter på papper erhålls genom att kontakta: turku.taloustoimisto@evl.fi.
 

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 29.4.2024)

29.4.2024 13.34