Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto ei pyri suurempiin yksikköihin

29.9.2016 21.36

Kirkkovaltuusto ei halua suurempia seurakuntayksikköjä tai seurakuntien yhdistymistä. Valtuusto jättää seurakuntarakennetta koskevan lausuntonsa tuomiokapitulille perjantaina.

Valtuusto poisti tuomiokapitulille menevästä ja seurakuntarakenteeseen liittyvästä lausunnostaan pois pyrkimyksen suurempiin yksikköihin ja maininnan seurakuntien yhdistymisestä.

Kirkkovaltuusto myös haluaa sanoa sanansa asiassa vielä selvitysmiehen esityksen ja sitä koskevien seurakuntien lausuntojen jälkeen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto rukkasi torstai-iltana 29. syyskuuta kirkkoneuvoston esitystä lausunnoksi uuteen uskoon.

Turun Martinseurakunnan kirkkovaltuutettu Kirsti Grönbergin muutosesitys päätyi kirkkovaltuuston lausunnoksi, joka jätetään tuomiokapitulille jo perjantaina 30. syyskuuta. Kesken valtuuston kokouksen kirkkoneuvosto kokoontui omaan ylimääräiseen kokoukseensa.

Kirkkovaltuusto äänesti yhteisen kirkkoneuvoston pohjaesityksen ja Grönbergin muutosesityksen välillä. Muutosesitys voitti äänin 27 - 18.

Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapituli saa valtuustolta seurakuntarakennetta koskevan lausunnon, joka kuuluu seuraavasti:

"Turun ja Kaarinan yhteinen kirkkovaltuusto lausuu yleisenä huomiona, että eri seurakuntien aloitteet heijastavat niiden omia toiminnallisia tarpeita ja poikkeavat osittain toisistaan. Yhdeksän suomenkielisen seurakunnan aloitteista viisi on yhteensopivia yhteisen kirkkoneuvoston 3.3.2016 tekemän seurakuntien rakenteita koskevan esityksen kanssa. Kirkkovaltuusto pyrkii lausunnossaan katsomaan kokonaisuutta.

Seurakuntarakenteesta päätettäessä tulee kiinnittää huomio siihen, millä tavalla tulevat seurakuntarajat Turussa ja Kaarinassa vaikuttavat seurakuntalaisten sitoutumiseen seurakuntaansa. Erityisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan elinvoimaisuus tulee turvata.

Kirkkovaltuusto esittää, että tuomiokapituli asettaa seurakuntien tulevaa kehittymistä konkreettisella tasolla suunnittelevan ja valmistelevan selvitysmiehen, joka ottaisi valmistelussa huomioon tehtyjen esitysten lisäksi edellä esille tuodut seikat. Jotta kirkkovaltuusto voisi tehdä tuomiokapitulin pyytämän lausunnon kaikista aloitteista, se edellyttää kirkkojärjestyksen 13. luvun 1. pykälän 2. momentin mukaisesti, että sillä on mahdollisuus lausua asiasta sen jälkeen, kun tiedossa on seurakuntien lausunnot tehdyistä aloitteista, selvitysmiehen esitys sekä sen jälkeiset seurakuntaneuvostojen lausunnot."

 

(Seurakuntayhtymän viestintä 29.9.2016 / PH)