Uutislistaukseen

Luonnon monimuotoisuutta Henrikinkirkon ympäristöön nurmikoita niityttämällä

Turun Henrikinkirkon ympäristössä on ryhdytty vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta antamalla nurmikkoalueiden kasvaa vapaasti. Tavoitteena on kaupunkiniityn kasvaminen Henrikinkirkon ja Peltolantien väliselle alueelle. Kevyemmälle hoidolle jätetään monimuotoisuuden edistämiseksi myös puustoisia alueita Peltolantien reunassa ja kirkon takana.

Piirroskuva kukkivasta niitystä. Teksti

Vapaasti kasvavana alueena niityt monipuolistavat kasvillisuutta ja tukevat luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Alkukesällä raikkaan vihreänä ja kukkivana, myöhemmin paikalleen tuleentuvana eli kellastuen kypsyvänä alueena kaupunkiniityt luovat elinmahdollisuuksia perhosille, kimalaisille ja muille tarpeellisille pölyttäjille. Pienikin niittylaikku voi olla hyönteisille arvokas. Luonnonmukaisessa ympäristössä viihtyvät myös monet linnut ja nisäkkäät.

Niityttäminen on pitkänsitkeä prosessi ja ensimmäisenä vuonna alueet voivat näyttää lähinnä rujoilta. Niityksi kasvaminen saattaa kestää useita kesiä ja vaatii useita vaiheita. 

Niityksi kasvatettavat alueet niitetään kerran kesässä heinä-elokuussa heinän tuleennuttua. Henrikinkirkon ympäristöön muodostuvilla niittyalueilla valtakasvina tulee todennäköisesti olemaan nurminata. Ravinteikkaat nurmet köyhdytetään keräämällä niistä vuosien ajan leikkuujäte pois. Jos alueelle halutaan kuiva niitty eli keto, voidaan maaperään joutua lisäämään hiekkaa ketokukkien siemenien lisäksi.

Monimuotoinen luonto on elämän edellytys. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen eli luontokato on ilmastonmuutoksen ohella vakava ympäristöuhka. Ilmastonmuutos kiihdyttää luontokatoa. Nurmikoiden muuttaminen niityiksi torjuu osaltaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä, sillä niityt ovat maatalouden muutoksen myötä nykyään Suomessa harvinaistuneet.

Taustalla seurakuntalaisaloite

Henrikinkirkon niittyalueista aloitteen on Henrikin seurakuntaneuvostolle tehnyt sen jäsen Pauli Engblom, joka toteaa aloitteessaan: 

”Niitty lisää elonkirjoa, sitoo hiiltä ja on myös kaupunkiluonnon kaunistus. Kirkon strategiassa nostetaan esille kunnioitus luomakuntaa kohtaan. Kaupunkiniityn perustaminen on teko, jossa luonnon annetaan ottaa paikkansa myös ihmisten muovaaman maiseman keskellä.”

Siirtymistä niittyhoitoon on kokeiltu myös rajatuilla alueilla hautausmailla muun muassa Pyhän Ristin kappelin vieressä ja Kärsämäen hautausmaan alueilla, joita ei vielä ole otettu hautakäyttöön. Niittyhoitoalueita hautausmailla on tarkoitus lisätä vähitellen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi seurakuntayhtymä valmistelee parhaillaan Kirkon ympäristödiplomi -laatusertifikaattinsa uusimista. Kirkon ympäristödiplomissa kannustetaan niittymäisten tai ketomaisten kevyemmän hoidon alueiden perustamiseen. 
 

(Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2023)

5.6.2023 13.35