Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto toivoo edelleen 5 + 1 -mallia Turkuun ja Kaarinaan

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntarakennetta uudistetaan seurakuntia yhdistämällä. Valtuusto jättää lausuntonsa tuomiokapitulille syyskuun lopussa.  
_MG_0116_THUMB.jpg

 

Pyrkimys suurempiin seurakuntayksikköihin on perusteltua työvoiman tehokkaamman ja joustavamman käytön ja kevyemmän hallinnon näkökulmasta. Se myös parantaa pienten seurakuntien taloudellista tilannetta.

Näin toteaa torstaina 15.9. kokoontunut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto, joka päätti esityksestä kirkkovaltuuston lausuntoa varten. Valtuusto kokoontuu 29. syyskuuta ja jättää lausuntonsa Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulille syyskuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto äänesti esityksestä, sillä Piikkiön seurakunta esitti omana kantanaan säilymisen itsenäisenä seurakuntana. Päätökseksi tullut esitys voitti äänin 6 - 3.  

Kirkkoneuvosto katsoi, että kirkkovaltuuston lausunnon tulee lähteä liikkeelle keväällä kirkkoneuvoston tekemästä 5 + 1 -linjauksesta seurakuntarakenteeksi Turussa ja Kaarinassa. Se toivoo tuomiokapitulin asettavan selvitysmiehen valmistelemaan asiaa.

Maaliskuisen 5 + 1 - esityksen mukaan seurakuntayhtymä muodostuisi seuraavista seurakunnista:

- Tuomiokirkkoseurakunta
- Katariinanseurakunta (Katariina + Henrik)
- Maarian seurakunta (Maaria + Paattinen)
- Mikaelinseurakunta (Mikael + Martti)
- Kaarinan seurakunta (Kaarina + Piikkiö)
+ Turun ruotsalainen seurakunta
(säilyy joka tapauksessa itsenäisenä, kuuluu Porvoon hiippakuntaan)

Tässä kokonaisuudessaan kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle:

"Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lausuisi seurakuntarakenteen muutoksesta seuraavasti:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto lausuu yleisenä huomiona, että eri seurakuntien aloitteet heijastavat niiden omia toiminnallisia tarpeita, ja poikkeavat osittain toisistaan. Yhdeksän suomenkielisen seurakunnan lausunnoista viisi on yhteensopivia yhteisen kirkkoneuvoston 3.3.2016 tekemän seurakuntien rakenteita koskevan esityksen kanssa. Kirkkovaltuusto pyrkii lausunnossaan katsomaan kokonaisuutta.

Pyrkimys suurempiin seurakuntayksikköihin on perusteltua ennen kaikkea työvoiman tehokkaamman ja joustavamman käytön sekä kevyemmän hallinnon näkökulmasta. Se myös parantaa pienten seurakuntien taloudellista tilannetta.

Seurakuntarakenteesta päätettäessä tulee kiinnittää huomio siihen, millä tavalla tulevat seurakuntarajat Turussa ja Kaarinassa vaikuttavat seurakuntalaisten sitoutumiseen seurakuntaansa. Erityisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan elinvoimaisuus pitää turvata.

Kirkkovaltuusto esittää, että tuomiokapituli asettaa seurakuntien yhdistymistä konkreettisella tasolla suunnittelevan ja valmistelevan selvitysmiehen, joka ottaisi valmistelussa huomioon tehtyjen esitysten lisäksi edellä esille tuodut seikat."

Kuvassa Piikkiön kirkko. Kuva Timo Jakonen

(Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 15.9.2016 / PH)

 

15.9.2016 19.48