Uutislistaukseen

Kirkon ympäristökasvatuspalkinto luovutettiin Sammaltassulle 

Ei roskata luontoa, opitaan kasveista ja eläimistä. Sammaltassu-toiminnan kautta ympäristöstä oppivat paitsi lapset, myös heidän perheensä ja lähipiirinsä. 

Sammaltassulle luovutettiin palkinto 8.3.2022.jpg

Kirkkohallituksen edustajat, Jarmo Kokkonen (kuvassa toinen vas.) ja Ville Kämäräinen (oik.), luovuttivat kunniakirjan lastenohjaajille Eveliina Ellménille (kolmas vas.) ja Eija Suvannolle (toinen oik.). Kuvassa myös yhteisen kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo (vas.). Kuva Timo Jakonen.

Ympäristökasvatus antaa eväitä ilmastonmuutoksen torjumiseen, joka on kirjattu yhdeksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiseksi painopisteeksi. Seurakunnat pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2029 mennessä. Toiminta tuo toivoa tulevaisuuteen. 

Sammaltassu-ketun kaikki kaverit eli iso joukko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvattajia juhli Sammaltassun luontotoiminnalle myönnettyä vuoden 2022 Kirkon ympäristökasvatuspalkintoa keskiviikkona. Vuonna 2014 perustettu palkinto annettiin ensimmäistä kertaa varhaiskasvatukseen. 

Palkinnosta iloitsivat myös Kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtaja Laura Maria Latikka ja kaksi luottamushenkilöä, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maria Lahtinen ja kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Kaarina Valo-Laukkanen

Lasten ja samalla koko perheen luontosuhdetta vahvistava Sammaltassun luontotoiminta 1-5-vuotiaille syntyi kahden lastenohjaajan, Eveliina Ellménin ja Eija Suvannon, halusta toteuttaa ympäristökasvatusta lapsille. Toimintaa on tehty tutuksi paitsi muille Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varhaiskasvattajille, Sammaltassu-ketun voi kutsua käymään päiväkodeissa. 

Palkinnon luovuttaneista Jarmo Kokkonen toimii Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikön johtajana ja Ville Kämäräinen asiantuntijana samassa yksikössä. 

Kirkon ympäristökasvatuspalkinto nostaa esiin osallisuuden merkitystä ja kirkon kasvatuksen kiinnittymistä eri-ikäisten arkiseen toimintaan.

Sammaltassun luontotoiminnan tavoitteena on lasten luontosuhteen tukeminen eri menetelmin. Se on kiertänyt Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteisen kasvatustyön kerhoissa ja tapahtumissa pitäen ympäristökasvatusta esillä ja haastaen paikallistoimijat vahvistamaan luontosuhteen esilläpitoa.

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 8.3.2023 / PH)

8.3.2023 12.36