Uutislistaukseen

Turun Vihreä kirkko kommentoi luottamuspaikkaneuvotteluja ja neuvottelijat vastaavat

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto päätti yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokuntien luottamuspaikkojen jaosta kokouksessaan 19.1. Turun Vihreä kirkko on alkuviikosta lähettänyt medialle tiedotteen otsikolla ”Vihreä kirkko kaipaa avoimuutta kirkon päätöksentekoon”.

Tiedotteessa todetaan, että Turun Vihreä kirkko oli ainoa useaa seurakuntaa koskeva valtuustoryhmä, joka jätettiin neuvottelujen ulkopuolelle. Ryhmä toivoo, että neuvotteluihin kutsuttavien ryhmien valinnasta, osallistuvien ryhmien tavoitteista ja paikkajaon perusteista kerrottaisiin avoimemmin. Tiedotteesta kertoo Aamuset 25.1.2023.

Marraskuussa käydyissä seurakuntavaaleissa Turun Vihreä kirkko sai kaikkiaan neljä paikkaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kymmenen paikkaa seurakuntaneuvostoihin.

Vastineessaan (Aamuset 30.1.2023) myös luottamuspaikkajaon neuvottelijat toivovat avoimuutta ja hyvää keskusteluyhteyttä. Neuvottelijat kertovat, että totuttuun tapaan paikalle kutsuttiin aikataulusyistä neljän suurimman valtuustoryhmän neuvottelijat, mutta Åbo svenska församlingin ja Vihreän kirkon edustajiin oltiin yhteydessä kokousten välillä. Neuvottelutulos lähetettiin tarkistettavaksi kaikille ryhmille ja hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa yksimielisesti.

"Kaikilla ryhmillä oli mahdollisuus kertoa omista toiveistaan niin paikkojen kuin henkilöiden suhteen. Neuvottelutuloksessa oli otettava huomioon vaalitulos, seurakuntien välinen tasapaino, sukupuolikiintiöt, kunkin ehdokkaan henkilökohtainen vaalimenestys ja vielä mahdollinen alan asiantuntijuus. Vakuutamme, että neuvottelut käytiin avoimesti ja oikeudenmukaisesti, tunnontarkasti myös pienimpien ryhmien etua katsoen”, neuvottelijat toteavat.

Seurakuntayhtymän luottamushenkilöpaikkoja koskevat esitykset yhteisen kirkkoneuvoston ja johtokuntien osalta ovat vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden neuvottelemia. Seurakuntayhtymän viranhaltijat eivät ole osallistuneet neuvotteluihin miltään osin.

”Yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto ovat seurakuntayhtymän ylimpiä päättäviä toimielimiä. Tästä syystä viranhaltijat eivät voi olla mukana luottamushenkilöitä koskevassa valintaprosessissa kuin korkeintaan teknisenä apuna”, toteaa seurakuntayhtymän hallinto- ja talousjohtaja Timo Laakso.

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 26.1.2023 / lisäys vastineesta sekä linkit Aamusetissä julkaistuihin uutisiin 30.1.2023

30.1.2023 13.50