Uutislistaukseen

Raidalliseen t-paitaan pukeutunut nainen katsoo hymyillen kameraan kesäisessä maisemassa. Taustalla Turun t... Vuoden diakoniatyöntekijä Satu Pietilä. Kuva: Timo Jakonen

Satu Pietilä on vuoden diakoniatyöntekijä 2022

16.9.2022 20.00

Sairaanhoitaja (YAMK), diakonissa Satu Pietilä on valittu vuoden diakoniatyöntekijäksi.

Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijänä toimivan Pietilän nimeäminen julkistettiin 16.9.2022 Kirkon diakonian päivillä Helsingissä pidetyssä iltajuhlassa. Valinnasta päätti Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus jäsenistön tekemien ehdotusten pohjalta.

Valinnassa korostuivat Pietilän hankeosaaminen ja taito rakentaa moniammatillisia verkostoja. Pietilä on ollut mukana käynnistämässä Takuusäätiön ja seurakuntayhtymän Toivo-hanketta, joka auttaa talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä ja heidän parissaan työskenteleviä löytämään talousongelmiin ratkaisukeinoja. Tällä hetkellä Pietilä on mukana Arvo ihmiselle -hankkeessa, jossa kehitetään ruoka-apua tarjoavien matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen valmiuksia auttaa monipuolisesti asiakkaitaan.

Pietilä on valittu Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2021 alumniksi. Hän on toiminut myös korkeakoulun tuntiopettajana sekä tehnyt TKI-yhteistyötä (tutkimus-kehitys-innovaatio). Työtovereiden keskellä Satu Pietilä tunnetaan empaattisena, asiakaslähtöisenä ja rohkeana diakoniatyöntekijänä, joka ei pelkää haasteita.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.

(Diakoniatyöntekijöiden Liitto / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä 16.9.2022, RK)