Uutislistaukseen

Kaavio johtamisjärjestelmästä. Uuden säännöstön mukainen seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmä.

Seurakuntayhtymän ohje- ja johtosäännöt uudistuvat

21.4.2022 19.38

Seurakuntayhtymän säännöstön uudistuksella pyritään selkeyttämään hallintoa ja päätöksentekoa. Uudet säännöt hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa torstaina 21. huhtikuuta. 

Yhtymän johtamistapaa vakiinnutetaan, esittelyvastuita järjestetään ja tavanomaisten henkilöstöasioiden osalta ratkaisuvaltaa siirretään johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille. Kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaa vielä tuomiokapituli. Säännöstö tulee voimaan syyskuun alusta ja luottamuselinten osalta ensi vuoden alusta.

Uudistuksen myötä hallintojohtajan virka lakkautetaan ja talous- ja kehittämisjohtajan virka muutetaan hallinto- ja talousjohtajan viraksi. Esittelijöiden määrä supistuu kolmeen. Jatkossa esittelijöinä toimivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla on esittelyoikeus hengellisissä asioissa. Asioiden valmistelijoina toimivat kuitenkin edelleen diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja, yhteisen kasvatustyön johtaja, alueellisen keskusrekisterin johtaja ja henkilöstöpäällikkö, jotka voivat olla läsnä- ja puheoikeudella kirkkoneuvoston kokouksissa, kun heidän asioitaan käsitellään. Myös viestintäpäällikkö voi olla läsnäolo- ja puheoikeudella yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa. 

Uusi operatiivinen johtoryhmä koostuu kirkkoherroista ja johtavista viranhaltijoista. Uusi strategiaryhmä koostuu luottamushenkilöistä, kirkkoherroista ja viranhaltijoista.

Samalla perustettiin kaksi uutta virkaa: asianhallintasihteerin virka muutettiin asianhallintapäälliköksi ja lakimies lakiasiainpäälliköksi. 

Asiantuntijaryhmät jatkavat työskentelyään, samoin irtaimen omaisuuden tarkastajat. Asiantuntijaryhmien työskentelyä tulee jatkossa kehittää. 
 

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 21.4.2022 / PH)