Rippikoulu kirkkoon kuulumattomalle ja kaste riparin aikana

Rippikouluun osallistuminen on aina mahdollista. Rippikoulun voi käydä myös nuori, joka ei kuulu luterilaiseen kirkkoon. Konfirmoiduksi tuleminen edellyttää luterilaisen seurakunnan jäsenyyttä. Jäseneksi liitytään kasteen kautta.

Albat naulakossa

Huoltajat yhdessä päättävät alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta eli he päättävät siitä, halutaanko lapsi liittää kirkon jäseneksi tai erottaa kirkon jäsenyydestä. Liittyminen tai eroaminen edellyttää kuitenkin aina nuoren omaa suostumusta. Rippikoulun voi käydä vaikkei kuuluisi kirkkoon, mutta konfirmaatio edellyttää kirkon jäsenyyttä. Kirkon jäsenenksi liitytään Pyhän kasteen kautta.

Alle 15-vuotiaat

  • Alle 15-vuotias kastamaton nuori voi liittyä kirkon jäseneksi kasteen kautta. 12–14-vuotiaan nuoren liittyminen edellyttää kirjallisesti tehtävää vanhempien päätöstä ja nuoren omaa kirjallista suostumusta. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut. kirkon jäseniä.
  • Alle 15-vuotias kastettu nuori voi liittyä kirkon jäseneksi vanhempien kirjallisella päätöksellä ja omalla kirjallisella suostumuksellaan.

Yli 15-vuotiaat

  • Yli 15-vuotias, kastamaton nuori liittyy rippikoulun jälkeen kirkkoon aikuiskasteen kautta. Kastaminen edellyttää vanhempien allekirjoittamaa suostumusta. Kastettavalla tulee tässäkin tapauksessa olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut kirkon jäseniä. Aikuiskasteeseen sisältyy konfirmaatio, mutta asianosaisella on oikeus osallistua myös yhteiseen konfirmaatioon.
  • Yli 15-vuotias, kastettu nuori liittyy kirkkoon rippikoulun jälkeen vanhempiensa suostumuksella ja oman ilmoituksensa (kirkkoonliittymisasiakirja) perusteella.

Yhteinen kastejuhla rippikoululaisille

  • Kastamattomalla rippikoululaisella on mahdollisuus osallistua loppiaisena 6.1.2020 järjestettävään yhteiseen kastejuhlaan. Kaste on vapaaehtoinen ja rippikolun voi käydä myös ilman kastetta. Konfirmaatio edellyttää kuitenkin kastetta ja yhteinen kastetapahtuma on mainio tilaisuus ottaa kaste sekä juhlistaa sitä yhdessä lähipiirin kanssa.
  • Kastejuhlaan ilmoittautumaan pääsee tällä lomakkeella ja lisätietoja voi kysyä rippikoulutyön projektipappi Sofia Flinckiltä. 040 341 7421 sofia.flinck@evl.fi 

 

Kutsu rippikoululaisten kastejuhlaan

Rippikoulun ilmoittautumisohje kirkkoon kuulumattomalle

Lisätietoja kirkkoon liittymisestä saat keskusrekisteristä, puh. 040 3417 111 (vaihde) tai turku.keskusrekisteri@evl.fi.