Rippikoulu kirkkoon kuulumattomalle

Rippikouluun osallistuminen on aina mahdollista. Rippikoulun voi käydä myös nuori, joka ei kuulu luterilaiseen kirkkoon. Konfirmoiduksi tuleminen edellyttää luterilaisen seurakunnan jäsenyyttä.

Albat naulakossa

Huoltajat yhdessä päättävät alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta eli he päättävät siitä, halutaanko lapsi liittää kirkon jäseneksi tai erottaa kirkon jäsenyydestä. Liittyminen tai eroaminen edellyttää kuitenkin aina nuoren omaa suostumusta.

Alle 15-vuotiaat

  • Alle 15-vuotias kastamaton nuori voi liittyä kirkon jäseneksi kasteen kautta. 12–14-vuotiaan nuoren liittyminen edellyttää kirjallisesti tehtävää vanhempien päätöstä ja nuoren omaa kirjallista suostumusta. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut. kirkon jäseniä.
  • Alle 15-vuotias kastettu nuori voi liittyä kirkon jäseneksi vanhempien kirjallisella päätöksellä ja omalla kirjallisella suostumuksellaan.

Yli 15-vuotiaat

  • Yli 15-vuotias, kastamaton nuori liittyy rippikoulun jälkeen kirkkoon aikuiskasteen kautta. Kastaminen edellyttää vanhempien allekirjoittamaa suostumusta. Kastettavalla tulee tässäkin tapauksessa olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut kirkon jäseniä. Aikuiskasteeseen sisältyy konfirmaatio, mutta asianosaisella on oikeus osallistua myös yhteiseen konfirmaatioon.
  • Yli 15-vuotias, kastettu nuori liittyy kirkkoon rippikoulun jälkeen vanhempiensa suostumuksella ja oman ilmoituksensa (kirkkoonliittymisasiakirja) perusteella.

Lisätietoja kirkkoon liittymisestä saat keskusrekisteristä, puh. 040 3417 111 (vaihde) tai turku.keskusrekisteri@evl.fi.

Rippikoulun ilmoittautumisohje kirkkoon kuulumattomalle