Domkyrkans tomtes jul funderingar

”Julen är Jesu födelsedag- när är du född? Många vet säkert svaret på det, men vet du, när du har blivit döpt eller haft namsgivnings fest? Om du är döpt, så har man kallat på dig, med ditt eget namn, till medlem i din församling och då har du även kallats till medlem i Guds familj. Här i Agricola kapellet, som är barnens egen plats, finns ett dopträd, dit man hänger upp löv med barnens namn på, som är döpta i Domkyrkoförsamlingen eller Åbo Svenska församling. Lövet får man senare hämta hem som ett minne till barnet.  I dopet är vattnet viktigt, prästen öser vatten på det döpta barnets huvud. I Domkyrkan finns två dopfuntar, den ena är i huvudkoret och den andra är vid ingången till stora kyrkosalen. Nära den hittar man även ett skepp, som hänger från taket. Hittar ni båda? Gissar ni vilket är äldre och fanns här redan, när jag var en ung tomte?”

På följande ställen i Domkyrkan hittar du fler av tomtens funderingar kring jul:

Dop- eller Kijkista kapell

Kankasska kapell

Borgmästar koret

Stålhandskens dvs. Själarnas kapell
 

Piirros: Tonttu ihmettelee kastepuun lehteä. En ritning: Tomte undrar om dopträds löv.