Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa -infotilaisuus / Informationsträff: Ställ upp i församlingsvalet

ke 24.8. klo 17.00 – 19.00
Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa infotilaisuus

Aurelia

Tule seurakuntavaalien infotilaisuuteen!

Haluatko vaikuttaa siihen, miten seurakuntasi toimii? Ryhdy päättäjäksi! Nyt etsitään luottamushenkilöitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien päätöksentekoon Turun ja Kaarinan alueella kaudelle 2023-2026.

Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 24.8. klo 17-19 Aureliassa, Aurakatu 18. Mukana tilaisuudessa ovat seurakuntavaalikampanjan edustaja Kirkkopalvelut ry:stä Annmari Salmela, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Ville Niittynen, luottamustehtävissä kokeneina henkilöinä Seppo Lehtinen, Petra Lindblad ja Juha Nappu sekä vaalikoordinaattori Minttu Väisänen.

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt toimivat paikallistason seurakuntaneuvostoissa ja seurakuntayhtymän tasolla yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ehdokkaaksi lähtemisellä on merkitystä myös kokonaiskirkon näkäkulmasta, sillä tätä kautta voit päästä edustajaksi myös aluetason hiippakuntavaltuustoon ja valtakunnan tason kirkolliskokoukseen, eli kirkon eduskuntaan. Luottamushenkilönä keräät osaamista muun muassa neuvottelutaidoista, kokoustekniikasta ja yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteista. 

Tule siis mukaan vaikuttamaan ja hanki kokemusta yhteiskunnalliselta näköalapaikalta!

Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tällä hetkellä Suomessa ainoa, joka mahdollistaa kaikkien 16 vuotta vaalipäivänä täyttäneiden äänestämisen vaaleissa. Näissä vaaliessa nuorten ääni on siis tärkeä!

Ehdokasasettelu päättyy 15.9.
Ennakkoäänestysaika 8.-12.11.
Vaalipäivä 20.11.

***

Kom med på en informationsträff om församlingsvalet!

Vill du påverka arbetet i din forsamling? Bli en beslutsfattare! Nu söker vi förtroendepersoner för beslutsfattandet i Finlands evangelisk-lutherska kyrkas Församlingar inom Åbo och S:t Karins område under perioden 2023-2026.

Informationsträf ordnas onsdag 24.8. kl. 17-19 i Aurelia, Auragatan 18. Med på träffen är representant från Kyrktjänst rf Annmari Salmela som är med och gör kampanjen, ordförande i gemensamma kyrkorådet och kyrkoherde Ville Niittynen, inflytelsegrupp för unga vuxna i kyrkan NAVI, personer som har erfarenhet av förtroendeuppdrag Seppo Lehtinen, Petra Lindblad och Juha Nappu, och valkoordinator Minttu Väisänen. Vi bjuder på inspirerande samtal och stöd åt personer som vill kandidera. Kom allså med på träffen!

De förtroendepersoner som utses vid valet kommer att verka i de lokala församlingsråden och i gemensamma kyrkofullmäktige. Kandidaturen har betydelse också ur hela kyrkans synvinkel, för pä det sättet kan du också bli representant i lokala stiftsfullmäktige och på riksnivå i kyrkomötet, det vill säga kyrkans riksdag. Som förstroendevald får du bland annat lära dig grunderna i förhandlingsteknik, mötesteknik, påverkan och samhälleligt beslutsfattande.

Kom alltså med och skaffa dig erfarenhet på en samhällelig utsiktsplats!

En konfirmerad medlem av kyrkan som fyller 18 år senast på valdagen kan ställa upp som kandidat. Finlands evangelisk-lutherska kyrka är för närvarande den enda i Finland som låter 16 år fyllda personer rösta i val. I det här valet har de ungas röster alltså stor betydelse!

Kandidatnomineringen avslutas 15.9.
Förhandsröstninger sker 8.-12.11.
Valdagen är 20.11.

Läs mera: abosvenskaforsamling.fi/ forsamlingsvalet

  • Nuorille Nuorille
  • Aikuisille Aikuisille

www.turunseurakunnat.fi/vaalit Linkki avautuu uudessa välilehdessä


Järjestäjä

Kaikki seurakunnat

Ota yhteyttä