Teams Luentoilta: Mielen hyvinvointi ja yksinasuvat

ke 5.5. kello 18.00 - 19.15

Yksinasuvien luentoilta: Erityisasiantuntija, liikunta- ja terveystieteen opettaja, Nina Tamminen, THL, luennoi positiivisesta mielenterveydestä. Luennon kesto n. 30 min, keskustelulle varattu aikaa n. 30 min.

Oheisen linkin kautta pääset liittymään Teams-iltaan. Ensikertaa osallistuvien kannattaa kokeilla yhteyttä hyvissä ajoin, jotta äänen ja kuvan voi rauhassa tarkistaa. Linkki avautuu n. puoli tuntia ennen eli klo 17.30. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlZTEzZWEtZmUwNi00Zjk2LWI3OTctN2ViMjJhOTM0OGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%223522351c-2479-47f5-9f74-9c46d2fdf107%22%7d 

Illan päätteeksi infoa toukokuun muista tapahtumista ja iltarukous. Mukana Kaija Jokinen. Tervetuloa mukaan!


Järjestäjä

Tuomiokirkkoseurakunta

Ota yhteyttä