Vapaaehtoistyö hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa

Haluaisitko toimia ulkoilukaverina tai juttuseurana laitoksessa asuvalle vanhukselle? Onko mielessäsi toiminnallinen piiri, jonka vetäjäksi voisit ryhtyä? Diakoniakeskus välittää vapaaehtoisia monenlaisiin tehtäviin hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa Turun ja Kaarinan alueella.

Laitoksissa tehtävän vapaaehtoistyön sisällöstä sovitaan jokaisen vapaaehtoisen kanssa erikseen. Ulkoilun ja jutustelun lisäksi voit ilahduttaa vanhusta esimerkiksi lukemalla kirjaa, soittamalla tai laulamalla. Laulavista vapaaehtoisista on koottu lauluryhmä Pilkahdus, joka esiintyy laitoksissa säännöllisesti. Vapaaehtoistyöhön ovat tervetulleita myös kaverikoirat. Otamme vastaan ideoita myös aivan uudenlaisesta toiminnasta.

Laitosvapaaehtoisena voit vierailla hoitolaitoksessa tai palvelutalossa sinulle sopivalla aikataululla esimerkiksi kerran tai kaksi kuukaudessa. Etsimme tehtävään luotettavia, vanhusten kanssa viihtyviä, sitoutuneita ja myönteisen elämänasenteen omaavia vapaaehtoisia. Tehtävät ovat tavallisen ihmisen kokoisia, ja tarjoamme vapaaehtoisille tukea ja koulutusta.  

Matka vapaaehtoiseksi alkaa tapaamisesta vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijän kanssa. Ota yhteyttä ja kysy lisää: ulla.maenpaa@evl.fi, puh. 040 341 7218.

Lauluryhmä Pilkahdus

Lauluryhmä Pilkahdus keikkailee vanhusten asumispalveluyksiköissä eri puolilla Turkua ja Kaarinaa noin kerran viikossa päiväsaikaan. Lauluharjoitukset pidetään Diakoniakeskuksessa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 15. Ryhmään toivotetaan tervetulleeksi jokainen, joka pitää ryhmätoiminnasta, on valmis sitoutumaan toimintaan, tykkää laulamisesta tai soittamisesta ja viihtyy vanhusten parissa. Keikkailuissa on tärkeintä vuorovaikutus vanhusten kanssa sekä laulamisen ja soittamisen ilo!

Lisätietoja lauluryhmästä:

  • Ulla Mäenpää, puh. 040 3417 218, ulla.maenpaa@evl.fi

Saattohoidon tukihenkilötoiminta

Turun vanhuskeskusten osastoille haetaan vapaaehtoisia saattohoidossa olevien tueksi. Vapaaehtoiset ovat kuolevan vanhuksen viimeisillä hetkillä kuuntelijoina ja läsnäolijoina.

Hoitohenkilökunnalla ei ole useinkaan aikaa olla kuolevan vierellä niin paljon kuin haluaisivat. Saattohoidon vapaaehtoisen tehtävä on olla kuolevan vierellä läsnä. Saattohoidon vapaaehtoinen kunnioittaa kuolevan vakaumusta ja sitoutuu vaitioloon. On myös tärkeää, että vapaaehtoisen omassa elämässä ei ole meneillään kriisejä. Tehtävä edellyttää sitoutumista.

Saattohoidon vapaaehtoisten koulutus alkaa maaliskuussa 2020. Tarkempia tietoja tehtävään hakeutumisesta ja koulutuksista ilmoitetaan nettisivuilla myöhemmin.

Lisätietoja saattohoidon tukihenkilötoiminnasta:

  • Riitta Räsänen, puh. 040 3417 551, riitta.rasanen@evl.fi
  • Ulla Mäenpää, puh. 040 3417 218, ulla.maenpaa@evl.fi
Kaverikoira Tarmo
Kaverikoira Tarmo vierailee säännöllisesti vanhusten luona.

Kysy lisää

vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä
Diakoniakeskus

Ulla Mäenpää on vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä. Ullan vastuualueena on vanhusten asumispalveluyksiköissä toimivan vapaaehtoistoiminnan koordinointi, Pilkahdus-lauluryhmän sekä Poijun kahvilan ja digiavun vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistyo.fi-sivuston koordinointi, vapaaehtoistyön peruskurssi -koulutukset ja muut ajankohtaiset koulutukset sekä saattohoidon tukihenkilötoiminnan koordinointi.   

Ulla tekee mielellään yhteistyötä seurakuntien, järjestöjen, yhdistysten, kaupungin toimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa koskien vapaaehtoistyötä. Hän on innostunut kokeilemaan ja kehittämään uutta yhteistyössä muiden kanssa.

Perhe, sukulaiset, ystävät, meri, luonnossa liikkuminen, veneily, mökkeily, keyboardilla soittaminen, laulaminen, hyvä ruoka, matkustaminen ja kotoilu tuovat elämään potkua ja jaksamista. Myös kaikki kaunis inspiroi. Ullalle rukousyhteys Jumalaan on luonnollista ja koko elämää kantava voima.