Maarian seurakunnan kirkkoherran vaali 2021

Maarian seurakunnassa valitaan uusi kirkkoherra keväällä 2021, kun nykyinen kirkkoherra Katri Rinne jää eläkkeelle. Uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, eli päätöksen tekee Maarian seurakuntaneuvosto. Tällä sivulla esitellään ehdokkaita, joita on yhteensä kahdeksan kappaletta.

Vaalin kulku

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on jo haastatellut ehdokkaat. Kapituli antaa oman lausuntonsa ehdokkaista seurakuntaneuvostolle. Jokaisesta ehdokkaasta on kuvattu Maarian kirkossa video, jossa ehdokkaat esittelevät itseään. Linkit videoihin löytyvät tältä sivulta kunkin ehdokkaan kohdalta. Seurakuntaneuvosto haastattelee ehdokkaat vielä erikseen, jonka jälkeen muutama ehdokkaista kutsutaan soveltuvuustesteihin. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että uusi kirkkoherra valitaan testeihin lähetetyistä, vaan neuvosto tekee valinnan kaikkien kahdeksan ehdokkaan joukosta. Lopullisen päätöksen uudesta kirkkoherrasta neuvosto tekee kevään aikana.

Ehdokkaat

Ehdokkaiden esittelyjärjestys on arvottu.

Jokaiselta ehdokkaalta kysyttiin samat kysymykset:

  1. Kuka olet, kuinka vanha olet ja mitä teet työksesi?
  2. Kuvaile persoonallisuuttasi kolmella lauseella
  3. Miksi haluat Maarian kirkkoherraksi. Lyhyehkö vastaus.
  4. Millainen on tapasi johtaa? Kuvaile sitä enintään neljällä lauseella.
  5. Mikä yksittäinen osa Maarian kirkkoherran työstä kiinnostaa sinua eniten?

Kalle Elonheimo

Studiovalokuva Kalle Elonheimosta
Kuva: Kalle Elonheimo

1. Olen Kalle Elonheimo, 61-vuotias teologian tohtori, Paimion seurakunnan kappalainen, erityisvastuinani jumalanpalveluselämän kehittäminen ja Sauvo-Karunan kirkkoalueen työ – koska olin Sauvo-Karunan viimeinen kirkkoherra vuodesta 2003 seurakuntien yhdistymiseen 2019 alussa.

2. Olen perusteellinen ja luotettava. Ymmärrän elämää ja sitä, että elämä koettelee ihmisiä.

3. Voin antaa pitkän ja monipuolisen kokemukseni ja osaamiseni suuren seurakunnan hyödyksi viimeisinä virkavuosinani.

4. Tuen työtovereitani niin, että he pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla antamaan työpanoksensa ja osaamisensa seurakunnan hyödyksi. Hallinnossa ja päätöksenteossa selvitän mahdollisimman hyvin asioihin vaikuttavat seikat ja sitten teen selitykseni tai päätökseni.

5. Jumalanpalveluselämää haluan kehittää niin, että se olisi yhä useammalle voimanlähde elää arkea tietoisesti kristittynä.

Katso tästä linkistä Kalle Elonheimon esittelyvideo

Riitta Kaajava

Riitta Kaajava hymyilee iloisena kameralle, taustalla ikkuna
Kuva: Riitta Kaajava

1. Olen Riitta Kaajava, 57-vuotias neljän aikuisen lapsen äiti ja yhden pienen turkulaisen pojan mummi. Olen Porvoon suomalaisen seurakunnan kappalainen. Työnkuvani on laaja: Toimin papiston lähiesimiehenä, kirkkoherranviraston arjen ja toimintojen kehittämisen vastaavana, sekä Länsi-Porvoon aluepappina. Myös HeHu (kirkon henkinen tuki) -toiminta on osa työtäni. Olen myös työnohjaaja.

2. Pidän itseäni ”jalat massa” -ihmisenä. Olen helposti lähestyttävä, keskusteleva ja kohtuullisen tasainen persoona. Minun on helppo olla ihmisten kanssa ja ihmisten keskellä, toisaalta vastapainona tarvitsen myös yksinoloa sekä vetäytymistä hiljaisuuteen.

3. Kirkkoherran tehtävä ylipäätään kiinnostaa, ja Turun suunta on ollut ajatuksissa jo pitkään. Olen toiminut väliesimiesasemassa ja kirkkoherran sijaisena. Nyt on aika ottaa tämä askel ja hakea kirkkoherran virkaa. Huomattuani tämän viran olevan auki, tutustuin seurakunnan alueeseen ja toimintaan seurakunnan kotisivujen kautta. Mielenkiintoni heräsi. Ajattelen, että minulla on kokemukseni ja osaamiseni myötä annettavaan Maarian seurakunnalle.

4. Johtajana tehtäväni on huolehtia, että työntekijöillä on mahdollisimman hyvät puitteet oman työpanoksensa tekemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijaorganisaatiossa johtajan on luotettava työntekijöiden ammattitaitoon ja sitoutumiseen yhteiseen tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä luottamusta haluan vaalia. Johtajana olen kannustava, keskusteleva ja tarvittaessa ohjaava.

5. Maarian seurakunnan maantieteellinen ja alueellinen moninaisuus on innostava. Minua kiinnostavat seuraavat asiat: alueneuvostojen toiminta, seurakunnan näkyvyys ihmisen arjessa eri alueilla, yhdessä alueneuvostojen kanssa toiminnan miettiminen ja kehittäminen alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Innostavia ajatuksia!

Katso tästä linkistä Riitta Kaajavan esittelyvideo

Jyrki Smolander

Jyrki Smolander hymyilee kameralle
Kuva: Laura Smolander

1. Olen 53-vuotias pappi. Olen kotoisin Turusta. Tällä hetkellä asun Huittisissa ja olen työssä Huittisten seurakunnassa kappalaisena.

2. Olen rauhallinen. Kuuntelen tarkasti toisia. Olen ”pohdiskelija”.

3.  Maarian seurakunta on minun kotiseurakuntani, jossa olen tehnyt vapaaehtoistyötä ennen kuin lähdin lukemaan papiksi vuonna 2007. Tunnen sitä kautta seurakuntaa ”ruohonjuuritasolta”. Haluan olla kehittämässä seurakuntaa muuttuvassa maailmassa.

4. Kuten sanottua olen rauhallinen ja haluan kuulla jokaisen mielipiteen. Pystyn tarvittaessa myös nopeaan päätöksentekoon. Haluan olla oikeudenmukainen johtaja.

5. Minua kiinnostaisi saada vapaaehtoiset mukaan paremmin seurakunnan toimintaan. Ajattelen, että se on luterilaisen kirkon tulevaisuuden kannalta aivan keskeistä.

Katso tästä linkistä Jyrki Smolanderin esittelyvideo

Irina Kaukinen

Irina Kaukinen seisoo kirkon keskikäytävällä ja nojaa penkkeihin hymyillen.
Kuva: Asko Virtanen

1. Nimeni on Irina Kaukinen ja synnyin Turun Heidekenillä 55 vuotta sitten. Olen Tapion vaimo, Kullervon ja Kyllikin äiti, Unton Iri-mamma ja Jasu-kissan ihmisemo. Aikaisemmalta koulutukseltani olen kanttori-urkuri. Tällä hetkellä toimin Pöytyän seurakunnan vs. kirkkoherrana, mutta vakinainen kirkkoherran virkani on Punkalaitumen seurakunnassa

2. Olen iloinen, innostunut, rohkea ja kannustava persoona, jota on helppo lähestyä. Luovuus ja taiteet ovat vahva osa elämääni. Sitoutuneisuus, oikeudenmukaisuus, toivo ja luottamus tulevaisuuteen kertovat persoonastani seurakunnan työntekijänä.

3. Ajattelen, että Maarian seurakunta on valtavan rikas ja monipuolinen toimintaympäristönsä takia. Seurakunnassa on vahva aluetyö ja alueiden erilaisuus haastaa mukavalla tavalla myös seurakuntaa. Seurakunnan alueelta löytyy niin maaseutumaista, esikaupunki- ja kaupunkimaista kuin myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta maisemaa ja elämistä. Myös monikulttuurisuus tuo oman rikkautensa ja haasteensa seurakunnan elämään. Uskon, että pitkä ja monipuolinen työkokemus eri seurakunnissa on antanut minulle valmiuksia, joilla voisin palvella Maarian seurakuntaa ja yhdessä työntekijöiden sekä seurakuntalaisten kanssa rakentaa yhteisöä, jossa ihmiset voivat löytää heille sopivat tavat elää uskoaan todeksi, kokea yhteyttä ja tuntea jotakin pyhää.

4. Minulle tärkeää on palveleva johtaminen. Arvostan tiimiälyä, yhteistä osaamista - tunnettua ja vielä piilossa olevaa. Minusta hyvä johtaja saa työntekijänsä ”loistamaan” eli käyttämään rohkeasti omia lahjojaan. Siksi tärkeää on mahdollistaa, innostaa niin työn tekemiseen kuin uuden oppimiseen, tukea, ohjata ja opastaa, viedä eteenpäin hyviä innovaatioita ja luoda ilmapiiriä, joka edistää luottamusta ja kaikkien osallisuutta.

5. Ihmisten hyvinvointi on minulle sydämen asia, ovat he sitten seurakuntalaisia, luottamushenkilöitä tai työntekijöitä. Yhtä rakas on monipuolinen jumalanpalveluselämä. Minulle on vaikeaa erottaa kirkkoherran työstä vain yksittäistä osaa. Näen seurakunnan johtamisen enemmänkin sillanrakentajan työnä: Sillanrakentaja kohti hyvinvoivaa työyhteisöä. Sillanrakentaja, kohti avointa ja luottamuksellista viestintää luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Sillanrakentaja siihen, että seurakuntalaisten on helppo mieltää itsensä osaksi seurakuntaa, osallistua ja osallistaa. Sillanrakentaja siihen, että seurakunta voisi jalkautua yhä enemmän sinne, missä ihmiset jo ovat. Sillanrakentaja Taivaallisen Isämme luokse. Hyvin hoidettu hallinto tukee tätä kaikkea.

Katso tästä linkistä Irina Kaukisen esittelyvideo

Niina Mura

Niina Mura nauraa iloisesti kameralle
Kuva: Niina Mura

1. Niina Maaria Mura, 54 vuotta. Olen Hangon ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherra.

2. Olen empaattinen ekstrovertti. Ystäväni kuvaili minua järjen äänenä. Nautin arjen hauskoista tilanteista. 

3. Vain Turussa voi yhdeltä paikalta nähdä kolme keskiaikaista kivikirkkoa. Olisin ylpeä, jos voisin liittyä siihen historialliseen jatkumoon Maarian seurakunnan kirkkoherrana. 

4. Toimin esimerkkinä ja pystyn työyhteisössä olemaan se, johon muut voivat luottaa ja tukeutua, säilytän toimintakykyni tiukoissakin tilanteissa. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on minulle luontevaa. Johtajana pyrin avoimeen ja keskustelevaan työilmapiiriin, minulla on taitoa ymmärtää miten ja miksi toinen ihminen ajattelee ja käyttäytyy tietyllä tavalla.

5. Olen kiinnostunut hallinnosta ja henkilöstöjohtamisesta. Minua kiinnostaa Maarian seurakunnassa eniten monipuolinen toiminta ja sen kehittäminen yhdessä työyhteisön kanssa, sekä toiminnan antama mahdollisuus tavoittaa seurakuntalaisia. Unohtamatta, että koen seurakuntalaisten näkemisen, kuulemisen sekä kohtaamisen arvokkaana perustana Maarian kirkkoherran virassa.

Katso tästä linkistä Niina Muran esittelyvideo

Jari Laaksonen

Jari Laaksonen hymyilee kameralle albassa ja paastonajan stoolassa
Kuva: Ulla Vuola

1. Olen Jari Laaksonen, iältäni 50 vuotta ja vuodesta 2013 kappalainen Maarian seurakunnassa.

2. Minulla on tutkijatausta, ja asioiden tutkiminen ja analysointi on minulle luontevaa. Pidän tärkeinä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Olen huumorintajuinen, tosin huumorini voi olla joskus vaikeasti avautuvaa.

3. Olen työskennellyt Maariassa kohta kahdeksan vuotta. Tunnen seurakunnan, sen työntekijät, toimintaympäristön ja toimintakulttuurin, sen mahdollisuudet ja haasteet. Se on minulle tärkeä ja arvokas hengellinen yhteisö, jota haluan olla viemässä eteenpäin. Seurakunnalla on vaikuttava historia ja myös paljon potentiaalia kehittyä uuden ajan moniarvoiseksi ja moderniksi seurakunnaksi. Haluan olla mukana luomassa seurakuntayhteisöä, joka arvostaa ja kunnioittaa perinteitä, on kiinni arjessa ja rakentaa yhteisöllistä tulevaisuutta.

4. Olen kuunteleva ja osallistava johtaja. Luotan työtovereiden kykyihin ja haluan antaa heille tilaa kehittää työtään ja palvella seurakuntaa omalla persoonallaan. Olen oikeudenmukainen, tasapuolinen ja johdonmukainen. Tilanteen niin vaatiessa pystyn tekemään koviakin päätöksiä.

5. Seurakunnan pitkäjänteinen strateginen johtaminen niin, että vanha ja perinteinen seurakunta voi uudistua tulevaisuuden seurakunnaksi omaleimaisuuttaan kadottamatta.

Katso tästä linkistä Jari Laaksosen esittelyvideo

Laura Maria Latikka

Studiovalokuva hymyilevästä Laura Maria Latikasta
Kuva: Hanna Tarkiainen

1. Olen Laura Maria Latikka, pappi ja perheenäiti. Täytän huhtikuussa 51 vuotta. Synnyin Turussa ja minut kastettiin Maarian seurakuntaan. Viimeiset 24 vuotta olen asunut Uudellamaalla. Työskentelen Rekolan seurakunnan kirkkoherrana Vantaalla. Harrastan geokätköilyä, patikkaretkiä ja vapaaehtoistoimintaa. Hengelliset juureni ovat herännäisyydessä, hiljaisuuden liikkeessä, ekumeniassa, uskontodialogissa, partiossa ja suvun perintönä rukoilevaisuudessa. Jos en olisi töissä seurakunnassa, osallistuisin sen toimintaan käymällä messussa. 

2. Suhtaudun ihmisiin ja asioihin vilpittömän kiinnostuneesti ja olen halukas oppimaan uutta. Olen luotettava, oikeudentuntoinen, avulias, aktiivinen, joustava ja sopeutuva. Huumori on minulle iso voimavara ja erityisen koomisena hahmona pidän itseäni.

3. Haluan isompaan seurakuntaan. Uskon, että nykyiseen seurakuntaani verrattuna isolla seurakunnalla on enemmän mahdollisuuksia toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Minulla on Vantaalta hyvä kokemus seurakuntayhtymästä, jossa tehdään vahvasti yhdessä työtä kaupunkilaisten hyväksi. Yhtymään kuuluvan kaupunkiseurakunnan monet yhteistyömahdollisuudet kiinnostavat minua. Maarian seurakunta on sukuni tarinassa aivan erityinen, joten avoin virka herätti heti mielenkiintoni. 

4. Olen läsnä työyhteisössä ja keskityn oman virkani tehtäviin sen sijaan että käyttäisin aikaani muualla. Kuuntelen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia etsien avoimesti ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman monelta kannalta onnistuneita. Jaan vastuuta luottaen toisiin ja teen mielelläni yhdessä. Olen rohkea ottamaan asioita puheeksi, tekemään vaikeita päätöksiä ja ottamaan vastaan niiden aiheuttaman pettymyksen, mielipahan ja kritiikin.

5. Seurakuntayhteisön ja toiminnan johtaminen yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Osa sitä on erottuva ja positiivinen viestintä. Eri äidinkieliä puhuvien tavoittaminen mukaan toimintaan on mielestäni olennainen, vaikkakin vaativa tavoite. Toimivat ja viihtyisät tilat ovat monipuolisen seurakuntaelämän edellytys. 

Katso tästä linkistä Laura Maria Latikan esittelyvideo

Johannes Alaranta

Johannes Alaranta seisoo peilin edessä kamera kädessä, kuva peilistä
Kuva: Johannes Alaranta

1. Johannes Alaranta, 42 v, Perniön aluekappalainen.

2. Tehokas, oikeudenmukainen ja rento. 

3. Uskon, että minulla olisi paljon annettavaa työyhteisölle sekä alueen seurakuntalaisille. 

4. Haluan olla ennen kaikkea kannustava johtaja. Kirkkoherran tehtävänä on syöttää työntekijöille hyviä syöttöjä, joista he voivat tehdä maaleja. 

5. Kokonaisuus. Suuri seurakunta, jossa on paljon resursseja, joita voidaan käyttää moneen hyvään.

Katso tästä linkistä Johannes Alarannan esittelyvideo