Hallintopalvelut huolehtii yhtymän hallinnosta ja taloudesta

Hallintopalvelut toimii yhteistä hallintoa varten kirkkoneuvoston alaisena. Hallintopalveluihin kuuluvat

  • kiinteistötoimisto
  • taloustoimisto
  • IT-aluekeskus
  • viestintäpalvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalveluita johtaa hallintojohtaja, jonka tehtäviin kuuluu johtaa ja suunnitella seurakuntayhtymän hallintoa sekä vastata seurakuntayhtymän strategisesta kehittämisestä. Hallintojohtaja toimii kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Hän vastaa henkilöstöhallinnosta ja on hallintopalvelujen päällikköjen esimies.

Hallintopalveluissa työskentelee myös henkilöstöpäällikkö. Henkilöstöpäällikkö toimii myös seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Hän vastaa mm. seurakuntayhtymän henkilöstön työkyvyn johtamisen prosesseista. Henkilöstöpäällikkönä seurakuntayhtymässä on Tekla Määttänen.

Taloustoimisto

Taloustoimiston johtajana on talousjohtaja. Taloustoimisto hoitaa seurakuntayhtymän taloushallintoon kuuluvat tehtävät, vastaanottaa kassa- ja tilivirastona seurakuntien tulot ja suorittaa niiden menot, huolehtii kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja taloussuunnittelusta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamisesta, kaavoituksesta, kunnossapidosta, hoidosta ja käyttöön liittyvistä asioista. Kiinteistötoimistoa johtaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.

Hautaustoimi

Kiinteistöpalveluiden alaisuudessa toimiva hautaustoimi vastaa muun muassa hautauksista, hautausmaiden istutuksista, yleishoidosta ja seurakuntien huoltokeskuksen talous ja henkilöstöasioista. Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntien huoltokeskuksen ja hautausmaiden henkilökunnan johtamisesta.

IT-aluekeskus

IT-aluekeskuksen tehtävä on tuottaa keskitetysti tietohallintopalveluja Turun arkkihiippakunnan alueella oleville 38 seurakuntataloudelle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii IT-yhteistyön isäntäseurakuntana ja vastaa IT-yhteistyön edellyttämistä käytännön toimista. IT-aluekeskuksen johdossa on tietohallintopäällikkö Timo Koskinen.

Viestintäpalvelut

Seurakuntayhtymän viestintä välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Viestintäyksikkö johtaa, suunnittelee ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää. Se tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkopalveluihin, sosiaaliseen mediaan, radio-ohjelmiin, sisäiseen viestintään sekä muuhun mediaan.

Viestinnän yhteisenä toiminta-ajatuksena on tukea elämänkatsomuksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua. Viestintä edistää tietoisuutta kirkon jäsenyyden merkityksestä ja kulttuurin kristillisistä juurista. Se myös tukee ruohonjuurella elävää yhteisöllisyyttä, ymmärrystä kirkon roolista yhteiskunnassa ja luottamusta kirkon mahdollisuuksiin auttaa ihmisarvoisen elämän toteutumista.