Hallintovirasto huolehtii yhtymän hallinnosta ja taloudesta

Hallintovirasto toimii yhteistä hallintoa varten kirkkoneuvoston alaisena. Hallintovirastoon kuuluvat

  • kiinteistötoimisto
  • taloustoimisto
  • IT-aluekeskus

Hallintovirastoa johtaa hallintojohtaja, jonka tehtäviin kuuluu johtaa ja suunnitella seurakuntayhtymän hallintoa sekä vastata seurakuntayhtymän strategisesta kehittämisestä. Hallintojohtaja toimii kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Hän vastaa henkilöstöhallinnosta ja on hallintoviraston päällikköjen esimies. Seurakuntayhtymän hallintojohtajana toimii Hannu Kallio.

Hallintovirastossa työskentelee myös henkilöstöpäällikkö. Henkilöstöpäällikkö toimii myös seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Hän vastaa mm. seurakuntayhtymän henkilöstön työkyvyn johtamisen prosesseista. Henkilöstöpäällikkönä seurakuntayhtymässä on Tekla Määttänen.

Hallinnon yhteystiedot >

Taloustoimiston johtajana on talousjohtaja. Taloustoimisto hoitaa seurakuntayhtymän taloushallintoon kuuluvat tehtävät, vastaanottaa kassa- ja tilivirastona seurakuntien tulot ja suorittaa niiden menot, huolehtii kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja taloussuunnittelusta.

Taloustoimiston yhteystiedot >

Kiinteistötoimisto huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamisesta, kaavoituksesta, kunnossapidosta, hoidosta ja käyttöön liittyvistä asioista. Kiinteistötoimistoa johtaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.

Kiinteistötoimiston yhteystiedot >

Kiinteistötoimiston alaisuudessa toimiva hautaustoimi vastaa muun muassa hautauksista, hautausmaiden istutuksista, yleishoidosta ja seurakuntien huoltokeskuksen talous ja henkilöstöasioista. Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntien huoltokeskuksen ja hautausmaiden henkilökunnan johtamisesta.

Hautausmaat >

Hautojen hoidon yhteystiedot >

IT-aluekeskuksen tehtävä on tuottaa keskitetysti tietohallintopalveluja Turun arkkihiippakunnan alueella oleville 38 seurakuntataloudelle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii IT-yhteistyön isäntäseurakuntana ja vastaa IT-yhteistyön edellyttämistä käytännön toimista. IT-aluekeskuksen johdossa on tietohallintopäällikkö Timo Koskinen.