Yhtymäpalvelut huolehtivat yhteisestä hallinnosta ja taloudesta

Yhtymäpalvelut toimivat yhteistä hallintoa varten kirkkoneuvoston alaisena ja niihin kuuluvat:

  • hallintopalvelut
    • tietohallintopalvelut (IT-aluekeskus)
    • viestintäpalvelut
  • talous-ja kehittämispalvelut
  • kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalveluita johtaa hallintojohtaja, jonka tehtäviin kuuluu johtaa ja suunnitella seurakuntayhtymän hallintoa sekä vastata seurakuntayhtymän strategisesta kehittämisestä. Hallintojohtaja toimii kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Hän vastaa henkilöstöhallinnosta ja on hallintopalvelujen päällikköjen esimies. (Hallintojohtajan virka on toistaiseksi täyttämättä ja tehtävät on jaettu johtavien viranhaltijoiden kesken. Asiasta päätetään syksyllä 2021.)

Hallintopalveluissa työskentelee myös henkilöstöpäällikkö. Henkilöstöpäällikkö toimii myös seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä. Hän vastaa mm. seurakuntayhtymän henkilöstön työkyvyn johtamisen prosesseista. Henkilöstöpäällikkönä seurakuntayhtymässä on Tekla Määttänen.

IT-aluekeskus

IT-aluekeskuksen tehtävä on tuottaa keskitetysti tietohallintopalveluja Turun arkkihiippakunnan alueella oleville 38 seurakuntataloudelle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toimii IT-yhteistyön isäntäseurakuntana ja vastaa IT-yhteistyön edellyttämistä käytännön toimista. IT-aluekeskuksen johdossa on tietohallintopäällikkö Timo Koskinen.

Viestintäpalvelut

Seurakuntayhtymän viestintä välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Viestintäyksikkö johtaa, suunnittelee ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää. Se tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkopalveluihin, sosiaaliseen mediaan, radio-ohjelmiin, sisäiseen viestintään sekä muuhun mediaan. Yksikköä johtaa viestintäpäällikkö Paula Heino.

Talous- ja kehittämispalvelut

Taloustoimistoa johtaa talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso. Taloustoimisto hoitaa seurakuntayhtymän taloushallintoon kuuluvat tehtävät, vastaanottaa kassa- ja tilivirastona seurakuntien tulot ja suorittaa niiden menot, huolehtii kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja taloussuunnittelusta. Talous- ja kehittämispalveluihin kuuluu myös lakipalvelut, yhtymän lakimiehenä toimii Anita Savioja.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamisesta, kaavoituksesta, kunnossapidosta, hoidosta ja käyttöön liittyvistä asioista. Kiinteistötoimistoa johtaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.

Hautaustoimipalvelut

Kiinteistöpalveluiden alaisuudessa toimiva hautaustoimi vastaa muun muassa hautauksista, hautausmaiden istutuksista, yleishoidosta ja seurakuntien huoltokeskuksen talous ja henkilöstöasioista. Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntien huoltokeskuksen ja hautausmaiden henkilökunnan johtamisesta. Hautaustoimen päällikkönä toimii Pekka Sorri.