Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Uusi kirkkoneuvosto valittiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 31.1.2019.

Kokousajat keväällä 2019

  • torstai 17.1.2019 klo 16.00
  • torstai 7.2.2019 klo 17.00
  • torstai 14.3.2019 klo 17.00
  • torstai 28.3.2018 klo 16.00
  • torstai 11.4.2019 klo 17.00
  • torstai 25.4.2019 klo 16.00
  • torstai 9.5.2019 klo 15.00
  • torstai 23.5.2019 klo 17.00
  • torstai 6.6.2019 klo 17.00
  • keskiviikko 19.6.2019 klo 17.00

 

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2019 - 2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on tuomiorovasti Heimo Rinne ja varapuheenjohtaja Auvo Heikkilä.

Heikkilä Auvo, Paattisten seurakunta
(varajäsen Jenni Haaki)

Maria Ranne, Kaarinan seurakunta
(varajäsen Minna Tiainen)
Mirjo Kanervavuori, Piikkiön seurakunta
(varajäsen Ilkka Lehmus)

Ari Rantanen, Katariinanseurakunta
(varajäsen Päivi Salminen)

Maria Lahtinen, Henrikinseurakunta
(varajäsen Kaarina Valo-Laukkanen)

Siv Sandberg, Åbo svenska församling
(varajäsen Lars Nyberg)

Mikko Laurén, Maarian seurakunta
(varajäsen Mika Ketola)

Helmi-Riitta Toivari, Tuomiokirkkoseurakunta
(varajäsen Laura Pirilä)

Seppo Muurinen, Martinseurakunta
(varajäsen Anna-Liisa Kiviö)

Ulla-Maija Vierimaa, Mikaelinseurakunta
(varajäsen Elisabeth Erholtz)

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2019

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2018

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2017