Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee ja toteuttaa päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin.

Siihen kuuluvat tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän hengellistä työtä, huolehtia seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistella yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltävät asiat, sekä mikäli kirkkovaltuusto ei toisin päätä, panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset ja määräykset.

Lisäksi kirkkoneuvosto edustaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja viranomaisissa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei jostakin päätöksestä, määräyksestä tai ohjesäännöstä muuta johdu.

Uusi kirkkoneuvosto valittiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 31.1.2019.

Kokoukset vuonna 2020

 • Kokous ti 14.1. klo 17
 • Kokous to 30.1. klo 16
 • Kokous to 13.2. klo 17
 • Kokous to 27.2. klo 17
 • Kokous to 12.3. klo 17
 • Kokous to 26.3. klo 16 (tilinpäätös) > siirtynyt pidettäväksi 2.4. (sähköinen kokous)
 • Kokous to 16.4. klo 16
 • Kokous to 7.5. klo 17 (tilinpäätös)
 • Kokous to 28.5. klo 17
 • Kokous to 11.6. klo 16
 • Kokous to 27.8. klo 17
 • Kokous to 10.9. klo 17
 • Kokous ma 21.9. klo 8 (talousarvio, varapäivä 22.9. klo 8)
 • Kokous to 8.10. klo 17
 • Kokous to 22.10. klo 16
 • Kokous to 5.11. klo 17 (talousarvio)
 • Kokous to 19.11. klo 17
 • Kokous to 3.12. klo 17
 • Kokous ke 16.12. klo 16

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2019 - 2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on tuomiorovasti Heimo Rinne ja varapuheenjohtaja Auvo Heikkilä.

Heikkilä Auvo, Paattisten seurakunta
(varajäsen Jenni Haaki)

Maria Ranne, Kaarinan seurakunta
(varajäsen Minna Tiainen)
Mirjo Kanervavuori, Piikkiön seurakunta
(varajäsen Ilkka Lehmus)

Ari Rantanen, Katariinanseurakunta
(varajäsen Päivi Salminen)

Maria Lahtinen, Henrikinseurakunta
(varajäsen Kaarina Valo-Laukkanen)

Siv Sandberg, Åbo svenska församling
(varajäsen Lars Nyberg)

Mikko Laurén, Maarian seurakunta
(varajäsen Mika Ketola)

Helmi-Riitta Toivari, Tuomiokirkkoseurakunta
(varajäsen Laura Pirilä)

Seppo Muurinen, Martinseurakunta
(varajäsen Anna-Liisa Kiviö)

Ulla-Maija Vierimaa, Mikaelinseurakunta
(varajäsen Elisabeth Erholtz)

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2020

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2019

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2018

Kirkkoneuvoston kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 2017