Päätöksenteko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä käyttää seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteinen kirkkoneuvosto on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Jokaisella yhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintamäärärahojen käytöstä ja seurakunnan henkilövalinnoista. Turun ja Kaarinan seurakuntien seurakuntaneuvostojen jäsenet löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.

Seurakuntayhtymän päätöksenteossa on mukana erilaisia lautakuntia, johtokuntia ja toimikuntia. Ne osallistuvat seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaan suunnitellen ja kehittäen niitä yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Seurakunnissa toimii omat toimikuntansa ja työryhmänsä. He osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Lisäksi he tekevät esityksiä luottamuselimille, kuten seurakuntaneuvostolle.